Kontakt

Skolskjuts Södra Blommaberg och Voxna

Här kan du se tidtabell för skolskjutsar från och till Södra Blommaberg och Voxna läsåret 2020-2021.

Till skolan

Alla vardagar

Avgångstider för skolskjuts från S:a Blommaberg till Lillboskolan och Celsiusskolan.

Hållplats

Tid

S:a Blommaberg

06.50

Räka

07.00

Voxnabruk (skolan)

X

Dalkarlsbo

07.10

Finnstuga

X

Voxna

07.20

Måndagsfallet

X

Älmeskullen

X

Lillboskolan (skolstart 08.00)

07.45

Celsiusskolan (skolstart 08.00)

07.50


Hem från skolan

Måndag

+

Celsiusskolan - Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Lillboskolan

14.40

Celsiusskolan

14.45

Älmeskullen

X

Måndagsfallet

X

Voxna

X

Finnstuga

X

Dalkarlsbo

X

Voxnabruk (skolan)

X

Räka

X

S:a Blommaberg

X

Lobonäs

X

Norrgårdarna

15.55


Tisdag

+

Celsiusskolan - Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

14.20

Lillboskolan

14.25

Älmeskullen

x

Måndagsfallet

x

Voxna

x

Finnstuga

x

Dalkarlsbo

x

Voxnabruk (skolan)

x

Räka

x

S:a Blommaberg

x

Lobonäs

x

Norrgårdarna

15.45


Celsiusskolan - Voxna - S:a Blommaberg

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.05

Måndagsfallet

X

Voxna

X

Dalkarlsbo

X

Räka

x

S:a Blommaberg

16.55


Onsdag

+


Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Lillboskolan

12.15

Älmeskullen

x

Måndagsfallet

x

Voxna

x

Dalkarlsbo

x

Voxnabruk (skolan)

x

Räka

x

S:a Blommaberg

x

Norrgårdarna

13.00


Lillboskolan - Celsiusskolan - Voxna - S:a Blommaberg

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

14.25

Lillboskolan

14.30

Älmeskullen

X

Måndagsfallet

X

Voxna

X

Dalkarlsbo

X

Voxnabruk (skolan)

X

Räka

X

S:a Blommaberg

X

Lobonäs

X

S:a Blommaberg

15.40


Celsiusskolan - Voxna - S:a Blommaberg

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16:05

Måndagsfallet

X

Voxna

X

Finnstuga

X

Darlkarlsbo

X

Räka

X

S:a Blommaberg

16:55

Torsdag

+

Celsiusskolan - Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Lillboskolan

14.30

Celsiusskolan

14.40

Älmeskullen

x

Måndagsfallet

x

Voxna

x

Finnstuga

x

Dalkarlsbo

x

Voxnabruk (skolan)

x

Räka

x

S:a Blommaberg

x

Lobonäs

x

Norrgårdarna

15.55


Fredag

+

Celsiusskolan - Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

12.10

Lillboskolan

12.15

Älmeskullen

x

Måndagsfallet

x

Voxna

x

Dalkarlsbo

x

Voxnabruk (skolan)

x

Räka

x

S:a Blommaberg

x

Lobonäs

x

Norrgårdarna

13.35


Celsiusskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Måndagsfallet

x

Voxna

x

Finnstuga

x

Dalkarlsbo

x

Räka

x

S:a Blommaberg

x

Lobonäs

x

Norrgårdarna

16.20


Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad