Kontakt

Innehåll Yrkesutbildningar

Förberedande kurs mot industri inklusive truckutbildning

Träindustri och fönstertillverkning 1000p

Kursbeskrivning

Utbildningen som är ett yrkespaket med gymnasiala kurser ger grundläggande kunskaper i olika produktionsprocesser inom träbearbetning och fönstertillverkning. Yrkespaketet syftar till att ge eleven förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert. Utbildningen innehåller minst 15% arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter slutförd utbildning kan du arbeta inom fönstertillverkning och övrig träindustri som maskinoperatör.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Produktionskunskap 1 100p
 • Produktionskunskap 2 100 p
 • Produktionsutrustningar 1 100p
 • Människan i industrin 100p
 • Materialkunskap 1 100p
 • Avhjälpande underhåll 1100p
 • Datorstyrd produktion 1 100p
 • Datorstyrd produktion 2 100p
 • Interna transporter 100p
 • Yrkessvenska 100 p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Edsbyn.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på vuxen- och gymnasienivå. Utbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Ovanåker och Svenska Fönster AB.

Kursstart

2023-03-13 - 2024-02-23

Utbildningstid

2023-03-13 - 2024-02-23, 50 veckor

Sista ansökningsdag

2023-02-10

Förkunskapskrav

Bra kunskaper i svenska språket, om du har svenska som andra språk krävs lägst godkänt betyg från SFI kurs D, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Ansökan
Vid ansökan kontaktar du studie-och yrkesvägledare vid Vuxenutbildningen i Ovanåker. Efter urval och antagning upprättas en individuell studieplan. Besked om antagning får du i en kallelse i god tid innan kursstart.
Studie- och yrkesvägledare: Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se


Förberedande industriteknik 400 poäng

Kursbeskrivning

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet och orienteringskurser i ett förberedande syfte utformat för vidare studier mot yrkesutbildning inom olika inriktningar inom det industritekniska området.

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att introducera eleven till industriyrken. Den ger en förberedande kunskap om industriell produktion, arbetsmiljöarbete, industriell utrustning och instruktioner/ritningar.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Orienteringskurser, 200 p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p

Studieform

100 % studietakt. Utbildningen kan kombineras med andra kurser under din studietid.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2023-02-27

Utbildningstid

2023-02-27 – 2023-07-14, 20 veckor

Sista ansökningsdag

2023-02-10

Förkunskapskrav

Du läser minst på SFI kurs C, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Antal deltagare

16 st

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Förberedande vård

Förberedande kurs inom vård och omsorg 700 poäng

Kursbeskrivning

Du får träna på att utföra praktiska arbetsuppgifter inom vård- omsorgsområdet. Kursen skall syfta till att eleverna utvecklar förmåga att stödja och assistera människor i egenvård samt att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi samt om vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning. Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av vård och omsorg. Du får också kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning och kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att introducera eleven inom vårdyrket samt förbereda sig för en vidare utbildning till undersköterska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på äldreomsorgen. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa referenser för framtida anställning.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Anatomi och fysiologi 1 50p
 • Hälso-och sjukvård 1 100p
 • Omvårdnad 1 100p
 • Social omsorg 1 100p
 • Yrkessvenska /Orienteringskurser 350p

Studieform

100 % studietakt. Utbildningen kan kombineras med SFI/SVA.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2022-11-07

Utbildningstid

2022-11-07 – 2023-07-07, 35 veckor

Sista ansökningsdag

2022-09-30

Förkunskapskrav

Godkända betyg från minst kurs C på SFI samt att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Antal deltagare

14 st

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Lokalvårdare 800 p

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Du kan ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus. Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar och under APL –perioderna får du komma ut på olika arbetsplatser.

Efter utbildningen

Som lokalvårdare kan du till exempel arbeta med daglig städning på skolor, förskolor, kontor och i butik. Du kan också få jobba med enklare golvvård, storstädning och flyttstädning.

Utbildningen innehåller följande kurser

 • Material och Miljö 100p
 • Städservice 100 p
 • Service och bemötande 100p
 • Ergonomi 100 p
 • Yrkessvenska 400 p

Studieform

100 % studietakt. Utbildningen bedrivs som både platsundervisning på orterna Edsbyn och Ljusdal och fjärrundervisning. Arbetsplatsförlagd undervisning (APL) ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2022-11-14

Utbildningstid

2022-11-14 – 2023-08-18, 40 veckor

Sista ansökningsdag

2022-09-30

Förkunskapskrav

Godkända betyg från kurs C på sfi, om du har svenska som andra språk samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Antal deltagare

16 st

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

En skogsmaskin arbetar i skogen.

Grundläggande skogsutbildning 300p

Kursbeskrivning

Ett yrkespaket där man jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält. Utbildningen innehåller minst 15% arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet till Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker där du blir skogsmaskinförare eller arbetsledare och planerare.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Motor och Röjsåg 1100p
 • Terrängtransporter 100p
 • Skogsskötsel 1100p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Alfta. Arbetsplatsförlagd undervisning ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2023-02-20

Utbildningstid

2023-02-20 – 2023-06-02, 15 veckor

Sista ansökningsdag

2023-01-20

Förkunskapskrav

Gymnasieexamen och viss arbetslivserfarenhet.

Antal deltagare

14 st

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Kontakt

Ansökan och information

Studie- och yrkesvägledare Kristina Jakobsson

E post kristina.jakobsson@ovanaker.se

Tfn 0271-572 46

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.