Kontakt

Innehåll Yrkesutbildningar

Förberedande kurs mot industri inklusive truckutbildning

Förberedande kurs mot industri med truckutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att introducera eleven inom industrins villkor och produktion samt förbereda sig för en riktad yrkesutbildning. Undervisningen innehåller såväl teoretiska som praktiska övningar för att ge eleverna möjlighet att utveckla en trygghet i att tolka och skapa tillverkningsunderlag som används vid produktion av produkter. Kursen behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är också en introduktion till lagar, förordningar och andra bestämmelser som berör industriarbete.

I utbildningen ingår en del arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats inom industrin. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa referenser för framtida anställning. Det ges även möjlighet att ta truckkort i kursen.

Utbildningen kan kombineras med SFI eller andra kurser på grundläggande/gymnasial nivå.

Efter utbildningen

Du är förbered att studera vidare mot olika yrkesutbildningar inom industrin.

Utbildningen innehåller följande kurser

Yrkessvenska 200 p

Människan i industrin100p

Interna transporter 50p

Tillverkningsunderlag 100p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Edsbyn.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå

Kursstart

2021-08-30

Utbildningstid

22 veckor

Sista ansökningsdag

2021-06-11

Förkunskapskrav

Godkända betyg från minst kurs C på sfi samt att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Antal deltagare

16 st

Lokalvårdsutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Du kan ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus. Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar och under APL –perioderna får du komma ut på olika arbetsplatser.

Efter utbildningen

Som lokalvårdare kan du till exempel arbeta med daglig städning på skolor, förskolor, kontor och i butik. Du kan också få jobba med enklare golvvård, storstädning och flyttstädning

Utbildningen innehåller följande kurser

  • Material och Miljö 100p
  • Städservice 100 p
  • Service och bemötande 100p
  • Yrkessvenska 100 p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Alfta. Arbetsplatsförlagd undervisning ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå

Kursstart

2021-08-30

Utbildningstid

2021-08-30 – 2022-01-14

Sista ansökningsdag

2021-06-11

Förkunskapskrav

Godkända betyg från kurs C på sfi, om du har svenska som andra språk samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Antal deltagare

16 st

Kontakt

Ansökan och information

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Jakobsson

E post kristina.jakobsson@ovanaker.se

Tfn 0271-572 46

Senast uppdaterad