Kontakt

Innehåll Yrkesutbildningar

Förberedande kurs mot industri inklusive truckutbildning

Träindustri och fönstertillverkning 1000 p.

Kursbeskrivning

Utbildningen som är ett yrkespaket med gymnasiala kurser ger grundläggande kunskaper i olika produktionsprocesser inom träbearbetning och fönstertillverkning. Yrkespaketet syftar till att ge eleven förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning förmåga att utföra arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert. Utbildningen innehåller minst 15% arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter slutförd utbildning kan du arbeta inom fönstertillverkning och övrig träindustri som maskinoperatör.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Produktionskunskap 1, 100 p
 • Produktionskunskap 2, 100 p
 • Produktionsutrustningar 1, 100 p
 • Människan i industrin 100 p
 • Materialkunskap 1, 100 p
 • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
 • Datorstyrd produktion 1, 100 p
 • Datorstyrd produktion 2, 100 p
 • Interna transporter 100 p
 • Yrkessvenska 100 p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Edsbyn.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på vuxen- och gymnasienivå. Utbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Ovanåker och Svenska Fönster AB.

Kursstart

2024-03-11

Utbildningstid

2024-03-11 - 2025-02-21, 50 veckor

Sista ansökningsdag

2024-02-16

Förkunskapskrav

Bra kunskaper i svenska språket, om du har svenska som andra språk krävs lägst godkänt betyg från SFI kurs D, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Ansökan
Vid ansökan kontaktar du studie-och yrkesvägledare vid Vuxenutbildningen i Ovanåker. Efter urval och antagning upprättas en individuell studieplan. Besked om antagning får du i en kallelse i god tid innan kursstart.
Studie- och yrkesvägledare: Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se


Förberedande industriteknik 500 p.

Kursbeskrivning

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet och orienteringskurser i ett förberedande syfte utformat för vidare studier mot yrkesutbildning inom olika inriktningar inom det industritekniska området.

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att introducera eleven till industriyrken. Den ger en förberedande kunskap om industriell produktion, arbetsmiljöarbete, industriell utrustning och instruktioner/ritningar.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Hantverksintroduktion 200 p
 • Orienteringskurser 150 p
 • Produktionsutrustning 1, 100 p
 • Material 50 p

Studieform

100 % studietakt. Utbildningen kan kombineras med andra kurser under din studietid.

Utbildningsform

Kombinationsutbildning

Kursstart

2024-05-06

Utbildningstid

2024-05-06 – 2024-10-25, 25 veckor

Sista ansökningsdag

2024-04-12

Förkunskapskrav

Du skall ha godkänt betyg från kurs C på SFI, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Vårdstuderande i arbete

Vårdbiträde 900 p.

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Efter utbildningen

Utbildningen är ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) med minst 15% av utbildningstiden. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa referenser för framtida anställning.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Omvårdnad, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Svenska 1, 100 p
 • Vårdsvenska, orienteringskurs för andraspråkselever, 100p

Studieform

100 % studietakt. Gymnasial yrkesutbildning.

Kursstart

2024-01-15

Utbildningstid

2024-01-15 – 2024-10-18, 45 veckor

Sista ansökningsdag

2023-12-15

Förkunskapskrav

Godkända betyg från Grundläggande svenska/SVA grund.

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Undersökning med stetoskop

Förberedande kurs inom vård och omsorg 650 p.

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att introducera eleven inom vårdyrket samt förbereda sig för en vidare utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Du får träna på att utföra praktiska arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Kursen skall syfta till att eleverna utvecklar förmåga att stödja och assistera människor i egenvård samt att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologi samt om vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning. Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av vård och omsorg. Du får också kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning och kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Efter utbildningen

Utbildningen syftar till att introducera eleven inom vårdyrket samt förbereda sig för en vidare utbildning till undersköterska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på äldreomsorgen. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa referenser för framtida anställning.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Service och bemötande 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg 100p
 • Yrkessvenska 100p
 • Grundläggande samhällskunskap 150 p
 • Grundläggande svenska som andraspråk 1-4 200 p

Studieform

100 % studietakt. Yrkesutbildning/Kombinationsutbildning

Kursstart
2024-05-20

Utbildningstid
2024-05-20 – 2024-08-30, 15v

Sista ansökningsdag
2024-05-03

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Utbildningen är sökbar för dig som läser SFI C - D nivå.

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

En skogsmaskin arbetar i skogen.

Grundläggande skogsutbildning 300 p.

Kursbeskrivning

Ett yrkespaket där man jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält. Utbildningen innehåller minst 15% arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet till Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker där du blir skogsmaskinförare eller arbetsledare och planerare.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Motor och Röjsåg 1, 100p
 • Terrängtransporter 100p
 • Skogsskötsel 1, 100p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Alfta. Arbetsplatsförlagd undervisning ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2024-02-19

Utbildningstid

2024-02-19 – 2024-05-31, 15 veckor

Sista ansökningsdag

2024-01-19

Förkunskapskrav

Gymnasieexamen och viss arbetslivserfarenhet.

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Skogligt basår

Skogligt basår 800p

Kursbeskrivning

Utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska och teoretiska undervisningsformer. Vår målsättning är att förlägga undervisning ute i naturen så långt det är möjligt. Vi jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält. Utbildningen innehåller minst 15% apl.

Efter utbildningen

Utbildningen ger behörighet i de skogliga ämnen (se obligatoriska kurser) som krävs för skogmästarutbildningen på universitet/högskola, samt kompetens att arbeta inom skogsvård eller som maskinförare.

Utbildningen innehåller följande gymnasiala kurser

 • Motor och Röjsåg 1, 100p
 • Terrängtransporter, 100p
 • Virkestransport med skotare,100p
 • Markens och växternas biologi, 100p
 • Virkeslära,100p
 • Skogsskötsel 1, 100p
 • Skogsskötsel 2, 100p
 • Företagsekonomi 1, 100p

Studieform

100 % studietakt och platsförlagd till Alfta. Arbetsplatsförlagd undervisning ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning på gymnasienivå.

Kursstart

2024-01-15

Utbildningstid

2024-01-15 – 2024-05-31 samt 2024-08-05 - 2024-12 20, 40 veckor

Sista ansökningsdag

2023-12-20

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Antal deltagare

8 elever

Studieekonomi

Denna utbildning berättigar till att söka studiemedel hos CSN

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren
Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Grönsaker och kniv

Restaurang- och servicebiträde 800 p.

Kursbeskrivning

Restaurang- och servicebiträde med språkstöd är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål och som har ett intresse för mat och dryck samt vill arbeta inom storkök eller på restaurang. Det är viktigt att du är serviceinriktad och bra på att kommunicera med andra människor. För att klara utbildningen behöver du kunna hantera alla typer av livsmedel.

Du läser svenska, SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, samtidigt som du får lära dig om hygien, ergonomi, livsmedel och miljö. Du får lära dig grunderna i matlagning, om allergier och specialkost samt kunskap att planera och utföra städservice, till exempel skötsel och underhåll av golv och inredningsmaterial. Du får också lära dig hantering, skötsel och förvaring av vanligt förekommande redskap, maskiner, skyddsutrustning och kemisktekniska produkter inom städservice.

Du tränar de praktiska momenten i vårt metodkök och under APL-perioderna. Du får lära dig vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst. Praktik på en arbetsplats ingår i utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som måltidsbiträde eller restaurangbiträde på restaurang och servering, kök på sjukhus, i äldreomsorgen eller skola. Det finns också möjlighet att studera vidare inom restaurangbranschen.


Utbildningen innehåller följande kurser

 • Matlagning 1, 100 p
 • Service och bemötande 1, 100 p
 • Hygien 100 p
 • Frukost och bufféservering 100 p
 • Material och miljö 100 p
 • Städservice 100 p
 • Orienteringskurser 200 p
 • SFI kurs D eller SVA grund i kombination med övriga kurser

Studieform

100 % studietakt. Utbildningen bedrivs som platsundervisning i Edsbyn. Arbetsplatsförlagd undervisning (APL) ingår.

Utbildningsform

Yrkesutbildning/kombinationsutbildning.

Kursstart

2024-05-06

Utbildningstid

2024-05-06 – 2025-02-07, 40 veckor

Sista ansökningsdag

2024-04-12

Förkunskapskrav

Godkända betyg från kurs C på sfi, om du har svenska som andra språk samt har förutsättningar att tillgodogöra dig kursen.

För ansökan och information kontakta studie- och yrkesvägledaren


Kristina Jakobsson, tel. 0271- 572 46, mail: kristina.jakobsson@ovanaker.se

Kontakt

Ansökan och information

Studie- och yrkesvägledare Kristina Jakobsson

E post kristina.jakobsson@ovanaker.se

Tfn 0271-572 46

Senast uppdaterad