Kontakt

Klimatsmart Mat

Vi jobbar för en hållbar klimatpåverkan.

  • Genom att uppmana eleverna att ta lite mat flera gånger, vi har buffé servering på alla skolor och även en hel del förskolor, så man kan ta om flera gånger istället för att slänga mat som inte äts upp.
  • Vi mäter matsvinn i alla skolor.
  • Vi handlar från lokala leverantörer(Tillmans, Siljans chark, Grönsaks huset Potatis rotfrukter frukt och grönt, Bull olles Bröd, Kinsta ägg,). Att handla mycket lokalt innebär kortare transportvägar och mindre klimatpåverkan.
  • Två nya leverantörer som kommer ht 2018 är Hanebo ekologisk potatis och Arbrå potatis. Vi jobbar hela tiden för att hitta flera lokala leverantörer
  • Vi vill Minska på konsumtionen att köttet i våra matsalar därför serverar vi alltid ett vegetariskt alternativ varje dag. Vi kommer att vissa dagar under vårterminen 2019 att ha helt vegetariska dagar i skola/förskola. För att minska vår klimatpåverkan.

Vi köper idag varor som har olika certifieringar som:

Bra miljöval märkning

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett verktyg för att nå det målet. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Märkningen för miljömärkt fisk

Miljömärkt fisk. Målsättningen med MSC är att med miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med olika partnerorganisationer

Miljömärket svenskt sigill

Miljömärket Svenskt Sigill är framtaget av Lantbrukarnas Riskförbund, LRF och garanterar att råvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Det ställs höga krav på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap

Krav märket

Förmodligen den miljömärkning som är vanligast i våra svenska butiker och det miljömärke flest människor känner till. Krav sköts av kontrollföreningen för ekologisk odling. Detta är en organisation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Reglerna för krav innehåller ganska stränga

EU-flaggan med texten "Vi serverar EU-finansierad skolmjölk"

Kontakt

Kostchef

Erik Samuelsson
Tfn 0271-570 21
Mobil 070-310 40 59
E-post erik.samuelsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad