Kontakt

Måltider

Kostenheten

Vision

”Kostenheten ska erbjuda vällagade och näringsriktiga måltider med fokus på hållbar utveckling”

Verksamhetsbeskrivning

Kostavdelningens verksamhetsidé är att servera rätt mat med rätt konsistens till våra gäster, arbeta för hög råvarukvalitet, hög andel hemlagade rätter, kostnadseffektiv produktion samt hög livsmedelssäkerhet.

Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande.

Kostavdelningen ska till skolans elever laga och servera en varierad, vällagad, god och näringsriktig lunch enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Specialkost ska också kunna erbjudas till de elever som behöver det. Maten ska ätas i en lugn och trivsam matsalsmiljö. Maten är också viktig för att våra äldre ska må bra och tillfriskna vid sjukdom.

Kostavdelningen ska kunna erbjuda rätt kost till brukare i särskilt boende, behovsprövade matlådor, samt driva restaurangverksamhet för hemmaboende gäster.

Kostavdelningen ska ha specialkompetens när det gäller att laga mat med rätt energi och näringsinnehåll samt rätt konsistens till de äldre.

Kostavdelningen ska även ha specialkompetens i livsmedelssäkerhet.

Kostavdelningen ska sammanfattningsvis stå för hög kunskap inom kostområdet

Arbetet ska vara kvalitetsinriktat och vara en organisation där människor har möjlighet att utvecklas och känna glädje och stolthet.

Verksamheten ska genomsyras av ett professionellt förhållningssätt med ekonomiskt effektivtet och fokus på hållbar utveckling.

Områden och kök

Verksamheten är indelad i två områden med varsin Områdeschef. I varje område finns ett kök som tillagar och serverar maten till förskola, skola respektive äldreomsorg och hemtjänsten.

Sunnangården

På Sunnangården lagas all mat till våra äldreboenden och även mat till våra kylda matlådor.

Vi har även en matsal som är öppen för alla där vi serverar hemlagad god lunch Måndag-Fredag.

Celsius

På Celsius tillagas cirka 1 800 portioner mat per dag till alla våra skolor och förskolor.

Vi vill att eleverna ska få välja mellan olika alternativ varje dag i skolrestaurangen. Därför serverar vi två alternativ till luchen . Alla skolor erbjuder dessutom en varierad salladsbuffé, smör, mjölk och bröd.

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra verksamheter.

EU-flaggan med texten "Vi serverar EU-finansierad skolmjölk"

Kontakt

Kostchef

Erik Samuelsson
Tfn 0271-570 21
Mobil 070-310 40 59
E-post erik.samuelsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad