Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Barn-och utbildningsförvaltningen erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för lärarstuderande.

Ovanåkers kommun tar emot lärarstuderande från Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet. Utöver det tillkommer enstaka studenter från andra universitet och högskolor runt om i Sverige.

Syftet är att kommunen tillsammans med högskolorna skapar bra förutsättningar för att utbilda kvalificerade lärare. Samverkan ska leda till forsknings- och utvecklingsarbeten inom kommunens förskolor och skolor. Samarbetet ska även stödja kompetensutveckling av förskolans och skolans personal.

Lärarstudenten placeras redan första terminen på en skola eller förskola som är studentens hemvist under hela utbildningstiden. Studenten placeras hos en handledare utifrån studentens val av utbildning och ämnesinriktning. I möjligaste mån tar vi hänsyn till studentens önskemål. Avsikten är att den studerande ska följa handledaren och tillhörande arbetslag under en längre tid och lära känna personal och barn/elever som tillhör arbetslaget.

Är du intresserad av VFU i Ovanåkers kommun? Kontakta din högskola.

Kontakt

VFU-samordnare

Cecilia Kronberg
Tfn 0271-570 12
E-post cecilia.kronberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad