Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU, är en viktig del i lärarprogrammet, där praktik och teori knyts samman. Ovanåkers kommun har för närvarande samverkansavtal med Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna, men kan i mån av plats även ta emot dig som studerar på andra högskolor eller universitet.

Är du intresserad av VFU i Ovanåkers kommun?

Det är viktigt för oss att blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet man ska arbeta i efter avslutade studier. Dessutom medverkar studerande till kommunens skolutveckling genom att bidra med nya idéer och tankar till de arbetsplatser där de har sin VFU-utbildning.

Vår ambition är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska ses som ett föredöme för lärarstudenterna vad gäller till exempel ledarskap, samarbete, inflytande, ansvar och stimulerade lärande- och utvecklande miljöer. Du som lärarstudent ska få en helhet att utveckla kunskaper som avser hela lärarrollen – VFU i Ovanåker bidrar till att teori och praktik sammanlänkas.

Så här fungerar VFU i Ovanåkers kommun

  • Har du behov av VFU-placering? Kontakta först VFU-enheten på ditt lärosäte.. De i sin tur kontaktar den lokala samordnaren i Ovanåker, som letar en plats på kommunens skolor och förskolor.
  • Du måste ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten innan du börjar. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor, som avgör om den studerande kan tas emot. Lämnas inget utdrag kan VFU inte erbjudas.
  • Du kommer att omfattas av sekretesslagen och är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Rektor ansvarar för att den studerande informeras om våra sekretessregler och skriver under sekretessinformationen.
  • När du blivit tilldelad en plats och en lärarhandledare, är det viktigt att du tar kontakt i mycket god tid innan VFU-perioden börjar.

Kontakt

VFU-samordnare

Cecilia Kronberg
Tfn 0271-570 12
E-post cecilia.kronberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad