Kontakt

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för lärarstuderande.

Ovanåkers kommun tar emot lärarstuderande från Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet. Utöver det tillkommer enstaka studenter från andra universitet och högskolor runt om i Sverige.

Syftet med att vi tar emot studenter är bland annat att kommunen blir attraktiv i kommande rekrytering, arbetslagen ute i verksamheterna förstärks, skolorna ges möjlighet till skolutveckling t.ex. genom studenternas examensarbete.

Lärarstudenten placeras redan första terminen på en skola eller förskola som är studentens hemvist under hela utbildningstiden. Studenten placeras hos en handledare utifrån studentens val av utbildning och ämnesinriktning. I möjligaste mån tar vi hänsyn till studentens önskemål. Avsikten är att den studerande ska följa handledaren och tillhörande arbetslag under en längre tid och lära känna personal och barn/elever som tillhör arbetslaget.

Är du intresserad av VFU i Ovanåkers kommun? Ta kontakt med din högskola.

Lokal handlingsplan för VFUPDF

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08
E-post lars.forsblom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-26 17.11

Tyck till om sidan