Kontakt

Modersmål och minoritetsspråk

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

I begreppet modersmål ingår

  • Modersmålsstöd (förskola 1-5)
  • Modersmålsundervisning (grundskola och gymnasieskola)
  • Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska
  • Studiehandledning på modersmål

Minoritetsspråken är extra skyddade språk vilket innebär vissa undantag från de föreskrifter som reglerar modersmålsundervisningen.

Undantagen är:

  • Det finns inget krav om att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisning.
  • Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Anmälan

För att få börja läsa modersmål vid höstterminens start kommande läsår, måste ansökningsblanketten ha kommit in senast den 15 maj .
För att börja modersmålsundervisning under vårterminen, ska ansökan ha kommit in
senast 15 november.
Om ansökan kommer in senare än dessa datum startar eleven undervisning kommande termin.

AnmälningsblankettPDF

Kontakt

Respektive skolas rektor

Senast uppdaterad