Kontakt

Utbildning i svenska för invandrare (dagtid)

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för flyktingar och invandrare som behöver lära sig det svenska språket.

Rätt att delta i studierna har de personer med ett annat modersmål än svenska, mellan 16 och 65 år, som är folkbokförda i Ovanåkers kommun.

Alla kurser tränar förmågor i hörförståelse, läsförståelse, muntlig samspel, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Utbildningen syftar till att ge de studerande grunderna i det svenska språket. Målet är att deltagarna ska få en bred och varierad språkträning för fortsatt utbildning eller arbete.

SFI i Ovanåkers kommun erbjuder 15 undervisningstimmar i veckan (med personligt schema). Samtidigt som den studerande går på SFI finns det möjlighet att läsa andra kurser på grundläggande nivå och/eller gymnasienivå på Komvux.

För anmälan och frågor, kontakta Åke Lind, tfn 070-191 34 98.

Kontakt

Senast uppdaterad