Kontakt

Centrala elevhälsan och skolhälsovård

På centrala elevhälsan jobbar ett team med kuratorer, psykolog, specialpedagog för förskolan. Tal-/specialpedagog, skolsköterskor och skolläkare med stöd till barn och elever med särskilda behov.

Vi försöker göra det lite lättare för de barn som har det lite svårare inom barnomsorg och skola i Ovanåkers kommun.

Våra riktlinjer

Vi arbetar utifrån barns och elevers behov. Det gör vi tillsammans med barn, elever, föräldrar och personal. Arbetet är i huvudsak förebyggande och vi strävar efter tidig upptäckt för att kunna göra tidig insats. Vi bistår med insatser men tar inte över det grundansvar som vilar på personal och föräldrar.

Samarbete med andra

I vårt arbete för barnens och elevernas bästa samarbetar vi också med andra instanser. Vi kan hänvisa till barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst, logoped, barnavårdscentral (BVC), barnmottagning, barn- och familjehälsan 0-12 år och ungdomsmottagning.

Förtroende, sekretess och anmälningsplikt

Vårt arbete bygger på att vi har ömsesidigt förtroende. Vi arbetar under stark sekretess. Trots sekretess har vi en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om vi befarar att någon under 18 år far illa.

Kontakt

Elevhälsochef

Berit Hammarström
Tfn 0271- 570 00
E-post berit.hammarstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad