Kontakt
Barn som hoppar hopprep och springer

Socialtjänstens förebyggande insatser

Socialtjänsten utbildar sin personal i MHFA- Första hjälpen till psykisk hälsa en gång i månaden. Kan du första hjälpen till psykisk hälsa så kan du rädda liv – en utbildning som gör skillnad. 

MHFA-utbildningen i korta drag:

Kan du första hjälpen till psykisk hälsa så kan du rädda liv – en utbildning som gör skillnad. Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada, och hjärt- och lungräddning. Men det är större sannolikhet att du träffar någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv vill vi öka kunskapen om psykiska besvär. Därför bjuder Ovanåkers kommun in till kurs i första hjälpen till psykisk hälsa, Mental Health First Aid (MHFA). Utbildningen är vetenskapligt utvärderad och allt material är anpassat till svenska förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Kursen ökar kunskapen om psykisk hälsa bland personer över 65 år. Fokus ligger på åldrande och hur vanliga psykiska kristillstånd kan ta sig uttryck hos äldre samt diagnoser som demens, Parkinsons och förvirring/delirium. Dessutom tas problem kring mat och undernäring upp. Dessutom ges en konkret handlingsplan för mötet med en äldre person som är i kris eller visar tecken på psykisk hälsa.

Vi lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

 • känna igen och ingripa vid kriser
 • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
 • bekräfta och uppmuntra dem att söka hjälp
 • minska omedelbar självmordsrisk

Målet med kursen är att:

 • öka kunskapen om psykisk hälsa – och ohälsa
 • ge grundkunskaper om vanliga psykiska sjukdomar
 • öka kunskapen om vad som kan leda till självmordsförsök
 • minska rädsla, tabu och skam kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och självmord
 • öka tryggheten att våga möta och prata med människor som mår dåligt
 • minska omedelbar självmordsrisk

Vändplatsen är en öppen verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa:

 • Du som känner dig ensam och saknar någon att prata med i vardagen.
 • Du som kämpar med beroendeproblematik eller långvarig arbetslöshet.
 • Du som har svårt att passa in i samhället, att hitta ställen där du trivs och kan slappna av.
 • Du som vaknar på morgonen utan att veta hur du ska använda din dag.

Läs mer om vändplatsen och gruppträffar på Vändplatsen - Livsstil för bättre hälsa

Vändplatsen Öppnas i nytt fönster.

Livsstil för bättre hälsa Öppnas i nytt fönster.

Akut hjälp! (immediate help) Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun finns till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.

Anhörigstödet Öppnas i nytt fönster.

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar vardagslivet till allvarligare psykiska sjukdomar. På denna sida har vi samlat information om vilket stöd du kan få och de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad