Kontakt
illustration med ett huvud. Ut huvudet växer blommor när en vattenkanna vattnar det.

Gruppträff på Vändplatsen
- Livsstil för bättre hälsa

Den 13 september drar gruppträffarna på Vändplatsen igång igen. Gruppen finns för dig som t.ex. känner dig ensam, lider av psykisk ohälsa och oro, och tycker det är svårt att bryta gamla mönster. Genom gruppen får du en gemenskap och ett sammanhang där du tillsammans med andra kan diskutera och få hjälp att förbättra dina levnadsvanor.

"Livsstil för bättre hälsa" är en grupp för dig som känner dig hindrad av psykisk ohälsa, ensamhet, oro, och långvarigt hemmasittande.Kanske har du har svårt att hitta sammanhang där du känner dig hemma, dit du kan gå för att umgås med andra en stund.

För dig finns denna kostnadsfria grupp. Här får du:

  • Social samvaro med andra människor.
  • Pröva olika former av lätt motion/avslappning.
  • Inspiration kring mat och ätande.
  • Bolla tankar och svårigheter kring levnadsvanor med andra i samma situation.
  • En rutin, ett sammanhang att gå till en gång i veckan för att bryta gamla mönster.

Vi diskuterar teman som rörelse, kost och mående, har ett pass med enkel rörelse eller annan aktivitet samt äter något lätt, exempelvis frukt, kaffe och te.

När?

Tisdagar 10.00-12.00 med start den 13 februari 2024.

Det kommer finnas möjlighet till löpande intag även efter den 26 september om gruppen inte är fulltecknad. Ring och kolla om det finns plats!

Avslut sker individuellt, gruppen rullar på och deltagare avgör själv när mål är uppnått.

Var?

Vi håller till i Vändplatsens lokaler, gamla busstationen i Edsbyn.

Hur?

Anmälan och frågor tas emot av Anneli Olsson och Lillevi Gunnarsson

E-post: anneli.olsson@ovanaker.se Lillevi.gunnarsson@ovanaker.se

tfn: Anneli: 070-190 78 64 Lillevi: 073-033 44 65

Kontakt

Telefon: Tel 0271-573 29

E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad