Kontakt

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Ovanåkers kommun jobbar för att de äldre ska få en god service och levnadsstandard. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Läs mer om sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt

Socialchef
Marita Lindsmyr
Tfn 0271-571 47
E-post marita.lindsmyr@ovanaker.se

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Tfn 0271-570 00 vx

Senast uppdaterad 2017-11-07 08.25

Tyck till om sidan