Kontakt

Hemtjänst

När du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller åldersförändringar inte klarar av vardagen på egen, kan du söka stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Här kan du läsa mer om vilken service som kan ges och hur du ansöker.

Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även när dina behov av vardagshjälp ökar. Du kan få hjälp med sådant som du inte klarar själv eller kan få hjälp med på annat sätt. Insatserna prövas utifrån dina egna förutsättningar.

Målsättningen med hjälpen är att du ska kunna leva ett oberoende liv. Det betyder att hjälpen ska utformas som en hjälp till självhjälp i största möjliga utsträckning. Ditt hem är en arbetsplats för oss. Ur arbetsmiljösynpunkt kan vi behöva anpassa din bostad.

Omvårdnad och service som kan ges

Det vi kan hjälpa dig med är:

  • Personlig omvårdnad
  • Matlådor
  • Inköp
  • Tvätt
  • Städ
  • Trygghetstelefon
  • Anhörigstöd

Inom hemtjänsten vill vi att du ska känna trygghet, meningsfullthet, få livskvalitet och mötas med värdighet utifrån dina egna behov.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om omsorg och hjälp i Ovanåkers kommun genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Kontakt

Enhetschef Hemtjänsten i Alfta

Kicki Eriksson
Tfn 0271-571 28

Enhetschefer Hemtjänsten i Edsbyn

Karin Karlsson
Tfn 0271-571 17

Jana Nordgren
Tfn 0271-571 19

Anhörigsamordnare

Ewa Eliasson-Ring
Tfn 0271-571 01

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30 samt tisdag och torsdag kl.15:00-16:00

Senast uppdaterad 2018-10-15 15.41

Tyck till om sidan