Kontakt

Hemtjänst

När du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller åldersförändringar inte klarar av vardagen på egen, kan du söka stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Här kan du läsa mer om vilken service som kan ges och hur du ansöker.

Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även när dina behov av vardagshjälp ökar. Du kan få hjälp med sådant som du inte klarar själv eller kan få hjälp med på annat sätt. Insatserna prövas utifrån dina egna förutsättningar.

Målsättningen med hjälpen är att du ska kunna leva ett oberoende liv. Det betyder att hjälpen ska utformas som en hjälp till självhjälp i största möjliga utsträckning. Ditt hem är en arbetsplats för oss. Ur arbetsmiljösynpunkt kan vi behöva anpassa din bostad.

Omvårdnad och service som kan ges

Det vi kan hjälpa dig med är:

  • Personlig omvårdnad
  • Matlådor
  • Inköp
  • Tvätt
  • Städ
  • Trygghetstelefon
  • Anhörigstöd

Inom hemtjänsten vill vi att du ska känna trygghet, meningsfullthet, få livskvalitet och mötas med värdighet utifrån dina egna behov.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om omsorg och hjälp i Ovanåkers kommun genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Enhetschef Hemtjänsten i Alfta

Anna Eriksson
Tfn 0271-571 28
E-post anna.eriksson@ovanaker.se

Sussanna Thunberg
Tfn 0271-573 15
E-post sussanna.thunberg@ovanaker.se

Enhetschefer Hemtjänsten i Edsbyn

Kicki Eriksson
Tfn 0271- 571 19
E-post kicki.eriksson@ovanaker.se

Karin Karlsson
Tfn 0271-571 17
E-post karin.karlsson@ovanaker.se

Anhörigsamordnare

Nina Larsson
Tfn 0271-571 01
E-post Nina.larsson@ovanaker.se

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 08:30–09:30.
Onsdag kl.15:00-16:00.

E-post: bistandsenheten@ovanaker.se

Senast uppdaterad