Kontakt

Trygghetsplats

Trygghetsplats är till för anhöriga som bor tillsammans med personer som har funktionsnedsättningar och som tillfälligt behöver avlastning i den dagliga omvårdnaden.

Vi har en trygghetsplats på Gyllengården i Edsbyn. Där kan din närstående med kort varsel komma och övernatta upp till tre dygn.

Trygghetsplatsen ska tillgodose behov som uppstår när anhörig behöver vila, ha utrymme för att göra något på egen hand eller när anhörig åker in på sjukhuset och saknar någon som kan ta hand om sin närstående på ett tryggt sätt.

Den är inte en biståndsbedömd insats utan bokas direkt med enhetschef.

Kontakt

Enhetschef

Malin Öqvist
Tfn 0271- 571 21
E-post malin.oqvist@ovanaker.se

Senast uppdaterad