Kontakt

Hur lång tid det tar innan jag får min hjälp?

Här finns information om hur lång handläggningstiden är för ärenden och hur lång väntetid det är för hemtjänst och särskilt boende.

Handläggning- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror dock på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver eller om du behöver särskilt boende.

Handläggningstid för ärenden inom socialtjänstlagen (SoL) kan variera på mellan
1-5 veckor, under förutsättning att korrekt underlag har lämnats till handläggaren. Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetstelefon. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Handläggningstid för ärenden inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan variera stort, beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Vill du ansöka om stöd (insats), kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 0271-570 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person. Telefontider hittar du längst ner på den här sidan.

Väntetid för hemtjänst

När du fått beslut om hemtjänst beviljat verkställs beslutet, i normalfallet inom två dygn.

Väntetid för särskilt boende

För den som har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det oftast viktigt att få flytta in snarast. Därför försöker vi på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt. Väntetiden räknas i antal dygn från dess att ansökan lämnats till biståndsenheten till dess att en plats kan erbjudas.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Information om överklagan.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård.

Information om patientnämnden Öppnas i nytt fönster..

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 08:30–09:30.
Onsdag kl.15:00-16:00.

E-post: bistandsenheten@ovanaker.se

Senast uppdaterad