Kontakt

Valfrihetssystem inom hemtjänsten

I Ovanåkers kommun råder valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Valfrihetssystem innebär att invånare i Ovanåkers kommun som har beviljats hemtjänst i det ordinära boendet har rätt att välja vem (kommunen eller privat utförare) som ska utföra hemtjänstinsatserna.

Bakgrund

Ovanåkers kommun beslutade i september 2008 att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), där avtal ingås med respektive godkända utförare efter upphandling.

Valfrihetssystemet LOV innebär att invånarna i Ovanåkers kommun, som enligt socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beviljats hemtjänst, har en rätt att göra ett val och välja vem som ska utföra insatserna ur en lista på ackrediterade utförare. Syftet med LOV är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för enskilda som är beviljade hemtjänst. Valet sker bland utförare som socialnämnden har ackrediterat och som Ovanåkers kommun tecknat avtal med.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Chef för biståndsenheten

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad