Kontakt

Presentation av extern utförare av hemtjänst i Ovanåkers kommun

Kommunen har ett ansvar att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. När avtalet är påskrivet ska du som utförare därför fylla i följande uppgiftsformulär till en utförarpresentation. Presentation av externa utförare kommer bl.a. att publiceras här på Ovanåkers kommuns hemsida och i ett tryckt informationsmaterial. Presentationen kommer att baseras på de uppgifter som lämnas i nedanstående formulär.Bifoga företagets logotyp. Gärna i vektorformat, alt. frilagd och högupplöst.
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Kontaktperson
Kontaktperson
Språk
Vi kan tala följande språk förutom svenska
600

600

300

600

500
Kvalitetsområden
I nedanstående rutor kan ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med olika kvalitetsområden. Rutorna kan också användas som en fördjupning av ert synsätt och era arbetsmetoder.

600

600

600

Finns det någon övrig information som ni vill delge
300

Kontakt

0271- 570 00 (vx)
lov@ovanaker.se

Senast uppdaterad