Kontakt

Seniorrådet

Kommunala seniorrådet är ett informations- och remissorgan i frågor som rör seniorer intressen i Ovanåkers kommun. I rådet ingår en ledamot från kommunstyrelsen och representanter från seniororganisationer i kommunen.

Rådet kan bjuda in andra personer om det behövs för att tillföra något till sammanträdet. Ordförande för rådet är en ledamot från kommunstyrelsen. Sekreteraren är en tjänsteman från kommunstyrelseförvaltningen. Rådet har minst fyra sammanträden per år.

Föreningsrepresentanter från föreningar ingår i seniorrådet

  • PRO, Pensionärernas Riksorganisation
  • SPF, Sveriges Pensionärsförbund
  • SKPF, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund

Sammanträdesdagar 2024

29 februari
16 maj
26 september
21 november

Protokoll

Kontakt

Ordförande

Emma Mmadueme (S)

Sekreterare

Anna Svedäng
E-post: anna.svedang@ovanaker.se
Tel 0271- 571 00

Senast uppdaterad