Kontakt

Uppsökande verksamhet

Alla som är 80 år och äldre och inte redan har insatser av socialtjänsten i Ovanåkers kommun erbjuds ett hembesök från kommunen. Besöken är kostnadsfria. Erbjudande kommer via brev men du kan också när som helst själv ta kontakt för att boka ett besök.

Vi har enligt socialtjänstlagen ansvaret att arbeta med uppsökande verksamhet. Verksamheten är i förebyggande syfte för att främja din hälsa och livskvalitet.

Vid besöket vill vi:

  1. Samtala med dig om vardagsliv, hälsa, trygghet och säkerhet.
  2. Erbjuda information, råd och stöd om du önskar det.

Om du önskar få ett besök är du välkommen att kontakta vår anhörigsamordnare
Nina Larsson, tfn. 0271-571 01 eller e-post Nina.larsson@ovanaker.se

Kontakt

Anhörigsamordnare

Tfn 0271-571 01, måndag-fredag kl. 08.00–16.00
E-post anhorigstod@ovanaker.se

Anhörigstödjare

Tfn 0271-571 05

Besöksadress

Gyllengården
Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad