Kontakt

Referenstagning för verksamhetsansvarig

I enlighet med innehållet under rubriken 2.13.1 Krav på verksamhetsansvarig i förfrågningsunderlaget ska till ansökan bifogas kontaktuppgifter till minst två personer som kan styrka verksamhetsansvarig chefs kompetens samt bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. Det är mycket viktigt att angivna referenspersoner är vidtalade och att de har en sådan roll i organisationen att de kan besvara frågorna. Personerna som anges får inte tillhöra det företag eller den organisation som lämnar in ansökan.

Referens 1
Fyll i följande uppgifter

Referens 2
Fyll i följande uppgifter


Kontakt

0271- 570 00 (vx)
lov@ovanaker.se

Senast uppdaterad