Kontakt

Ersättningsnivåer för utförare

Socialnämnden fastställer årligen ersättningen till utförarna. Om socialnämnden inte är av annan uppfattning, sker revidering av ersättningen årligen per den 1 januari, med stöd av OPI:s (omsorgsprisindex) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utveckling januari – december föregående år. I ersättningen ingår så kallad kringtid, i den tiden ingår exempelvis planering, restid, utbildning och arbetsplatsmöten. Mer information om ersättningar finns i förfrågningsunderlaget Pdf, 898.7 kB..

Ersättningsnivåer

Ersättningen anges i svenska kronor och inkluderar samtliga kostnader för utföraren. Ersättningen avser pris per utförd timme (SOL- och HSL-insatser). Nedanstående belopp anger utgångsläget och ersättningsnivån för år 2019.

Det finns två ersättningsnivåer för de privata företag som vill utföra hemtjänst i kommunen.

Besök inom zon A (innanför zonen som finns markerad på kartan) 493 kr/tim.
Besök inom zon B (ytterområdena utanför den markerade zonen på kartan) 539 kr/tim.

Karta över hemtjänstzoner i Ovanåkers kommun

Karta över hemtjänstzoner i Ovanåkers kommun

Kontakt

0271- 570 00 (vx)
lov@ovanaker.se

Senast uppdaterad