Kontakt

Förfrågningunderlag

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Förfrågningsunderlaget är elektronisk och du lämnar dina svar genom att ladda ner förfrågningsunderlaget här nedan, följa instruktionerna och fylla i de svar som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.

Du ska fylla i dina svar på svenska. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska behandlas.

Förfrågningsunderlag för nedladdning

Kontakt

0271- 570 00 (vx)
lov@ovanaker.se

Senast uppdaterad