Kontakt

Ovanåkers kommuns hemtjänst

Ovanåkers kommuns hemtjänst är kommunens eget alternativ. Vi har mångårig erfarenhet av att bedriva hemtjänst i kommunen och vi finns för dig som behöver hjälp och stöd i hemmet. Vi utför omvårdnads- och serviceinsatser dygnet runt, året runt och ansvarar även för samtliga trygghetstelefoner. Vi har ett väletablerat samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast) och andra professioner. Vi är måna om att du ska känna dig delaktig och att du har inflytande över ditt liv och de hjälpinsatser som du blivit beviljad.

Målsättning/vision

Vi finns för att ge dig det stöd och den omvårdnad och omsorg som behövs och för att underlätta din vardag. Vi vill bidra till att du ska ha möjlighet att leva så självständigt som möjlig och att du ska känna trygghet, meningsfullhet, få livskvalitet och mötas med värdighet utifrån dina egna behov. Målsättningen med hjälpen som vi utför är att du ska kunna leva ett oberoende liv och att du ska känna trygghet i din vardag.

Personal och kompetens

Vår personal är erfaren och engagerad och hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Majoriteten av personalen har lång erfarenhet och goda kunskaper i vård och omsorg och de arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. De hjälper dig med det du inte kan själv, stödjer dig om du behöver stöd och finns till hands om det är något som du vill klara själv. Av vår tillsvidareanställda omvårdnadspersonal är 93 % utbildade undersköterskor. Vi har personal med särskild kompetens inom flera olika områden, bl.a. demenssjukdom.

Språkkunskaper hos personal

All personal

Flera ur personalen

Några enstaka i personalen

Svenska

Engelska

Arabiska

 

Kvalitetsområden

Kontinuitet

Vi eftersträvar en god kontinuitet och att så få personer som möjligt involveras för att ditt hjälpbehov ska tillgodoses. Genom en god personalplanering säkerställer vi att du får träffa så få personer som möjligt. Du får en kontaktperson hos oss som du träffar regelbundet. Detta bidrar till att skapa kontinuitet, trygghet och säkerhet.

Delaktighet, inflytande, självbestämmande och integritet

Det är viktigt att du känner inflytande över insatsernas utformning. För att vi ska veta vad som är viktigt för dig och för att du ska få omsorg och service på bästa sätt får du en kontaktperson som är behjälplig till att din hemtjänst fungerar på det sätt du önskar med utgångspunkt i de insatser du beviljats. Tillsammans med dig upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan som utgår från de insatser du blivit beviljad och du har möjlighet att framföra önskemål om hur du önskar att din hjälp ska utföras.

Bemötande och trygghet

Det är viktigt att du känner dig trygg med de insatser vi utför, att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra och att du känner att du blir bemött med respekt på ett personligt och professionellt sätt. Vi tror på att ett bra bemötande i alla situationer är grunden för en bra verksamhet. Vi lyssnar på dig och tar dina synpunkter på allvar. All personal som utför insatser hos dig har våra arbetskläder och kan legitimera sig med ett ID-kort när de kommer hem till dig. All personal har tystnadsplikt och följer reglerna om sekretess. All dokumentation och nycklar förvaras säkert för att öka din trygghet.

Tilläggstjänster

Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda några tilläggstjänster.

Övrig information

Ditt hem är en arbetsplats för oss. Ur arbetsmiljösynpunkt kan vi behöva anpassa din bostad.

Ovanåkers kommun har infört ett system med personallås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering och för att öka din säkerhet. Ytterligare en fördel för dig som har trygghetstelefon är att personalen snabbare kan komma till din hjälp eftersom de kan låsa upp med sin mobiltelefon.

Vid inköp i livsmedelsbutik vill vi undvika kontanter och därför vill vi att du betalar med kundkort som är kopplat till butiken.

Kontakt

Enhetschef Hemtjänsten i Alfta

Anna Eriksson
Tfn 0271-571 28
E-post anna.eriksson@ovanaker.se

Sussanna Thunberg
Tfn 0271-573 15
E-post sussanna.thunberg@ovanaker.se

Enhetschefer Hemtjänsten i Edsbyn

Karin Karlsson
Tfn 0271-571 17
E-post karin.karlsson@ovanaker.se

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Senast uppdaterad