Kontakt

Bli hemtjänstutförare i Ovanåkers kommun

Ansökan om att bli hemtjänstutförare

Förfrågningsunderlaget består av tre kapitel. Fyll fortlöpande i ansökan om att bli ackrediterad som utförare av hemtjänst i Ovanåkers kommuns valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Du ansöker genom att ladda ner, läsa igenom och fylla i förfrågningsunderlaget nedan. Förfrågningsunderlaget är anpassat så att det går att fylla i digitalt direkt i förfrågningsunderlaget. Du ska fylla i dina svar på svenska. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska behandlas.

Förfrågningsunderlagets innehåll

Kapitel 1: Läs först igenom inbjudan och administrativa föreskrifter till uppdraget och detaljer om hur upphandlingen går till.

Kapitel 2: Granska kravspecifikationen innehållande de grundläggande krav som ställs på utföraren.

Kapitel 3: Granska kommersiella villkor och komplettera dokument med egna bilagor enligt anvisningarna.

Kapitel 4: Lämna information samt kontaktuppgifter enligt anvisningarna.

Kapitel 5: Behörig firmatecknare läser igenom och undertecknar sanningsförsäkran.
Därefter är ansökan klar att sändas in.

Krav för att bli hemtjänstutförare

I förfrågningsunderlaget Pdf, 898.7 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vilka regler och krav som gäller för att bli hemtjänstutförare i Ovanåkers kommun.

Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillståndsbevis ska bifogas ansökan.

Beslut och avtal

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare kommer att ske löpande. De inkomna ansökningarna granskas fortlöpande av tjänstemän i kommunen och tas upp vid nästkommande sammanträde med socialnämnden. När de formella besluten har fattats skrivs avtal med godkänd utförare om ackreditering. Det godkända företaget måste lämna ett informationsmaterial som kan riktas till brukarna och läggas ut på vår webbplats utifrån fastlagd mall. Brukarna kan nu börja välja bland de nya utförarna.

Utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare.

Ovanåkers kommuns hemtjänst i egen regi deltar inte i upphandlingen utan är direktkvalificerade.

Att upphandlingen genomförs enligt LOV innebär även att den ekonomiska ersättningen är fast kopplad till kommunala beslut samt att alla sökande som uppfyller uppdragsgivarens krav blir ackrediterade som hemtjänstutförare i Ovanåkers kommun. Information om ersättningsnivåerna.

Kontakt

0271- 570 00 (vx)
lov@ovanaker.se

Senast uppdaterad