Har du frågor som gäller innehållet i din faktura från kommunen?

Om du har funderingar på din faktura för hemtjänsten eller äldreomsorgen kommer här lite information.

Längst ner på din faktura hittar du kontaktuppgifter till den handläggare som du kan vända dig till för att få upplysningar om innehållet i fakturan. Gäller det andra frågor som t. ex autogiro, e- faktura eller en betalningspåminnelse så kontakta kommunens ekonomiavdelning.

Betala via e-faktura

Du som har en internetbank kan välja att betala dina fakturor från kommunen via så kallad e-faktura. Kontakta din bank för mer information.

Anmälan om autogiro

Vill du betala dina fakturor via autogiro ska du fylla i en blankett Pdf, 89.5 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka till kommunens ekonomiavdelning.

Information till dig som betalar en avgift till socialtjänsten

Ovanåkers kommun behöver bland annat behandla dina personuppgifter i syfte att kunna beräkna och fastställa ett avgiftsbeslut för dina hemtjänstinsatser. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av GDPR, dataskyddsförordningen. De uppgifter om dig som vi behandlar är personnummer, namn, adress, telefonnummer, inkomster och bostadskostnad. Ditt avgiftsbeslut sparas i fem år efter den senaste ansökan behandlats av oss och den inkomstförfrågan som du skickar in med uppgifter sparas i två år. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post: kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta Intigritetskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (IMY)

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde Tieto Sweden AB som enligt överenskommelse kan få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Senast uppdaterad