Kontakt

Tyck till - lämna synpunkt

Tyck till om socialförvaltningen i Ovanåkers kommun

Hjälp socialförvaltningen att bli bättre – vi vill veta vad du tycker. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre.

När en kommentar kommer in till socialförvaltningen skickas den vidare till ansvarig tjänsteman eller politiker. Om kontaktuppgifter finns kontaktar vi personen och ger ett svar om detta är möjligt. Kommentarer eller synpunkter som kommer in anonymt försöker vi att åtgärda i den utsträckning det är möjligt. I de fall ansvaret ligger hos någon annan försöker vi vidarebefordra kommentaren eller synpunkten till ansvarig.

Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. När vi har möjlighet åtgärdar vi, förbättrar och ställer till rätta.

Du har möjlighet att lämna din synpunkt via vår hemsida eller via vår blankett för synpunkter, Hjälp socialtjänsten att bli bättre Pdf, 793.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Du kan ringa till oss, skicka brev, skicka e-post eller fylla i följande formulär.

OBS: Du kan inte använda detta formulär för att ansöka eller överklaga ett beslut.

Lämna dina synpunkter

Jag vill: * (obligatorisk)
Jag vill:


Vem är du som fyller i uppgifterna? * (obligatorisk)
Vem är du som fyller i uppgifterna?
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig (glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig (glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Information om behandling av personuppgifter
Om du väljer att inte vara anonym kommer Ovanåkers kommun behandla dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt ärende.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med Ovanåkers kommuns nämnder eller kommunala bolag för att de ska kunna handlägga ditt ärende.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, tfn 0271-570 00 (kommunvägledning). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen Länk till annan webbplats..

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde (namn på företaget fylls i här) som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Christian Olars
Tfn 0271-570 90
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad