Kontakt

Foto: Jockum Klenell

Vill du göra en insats för ett barn?

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vill du ha ett viktigt och meningsfullt uppdrag och engagera dig för barn som behöver hjälp och stöd?

Alla barn har rätt att vara barn - även om deras föräldrar inte orkar med

Har du tid, engagemang och plats för att bidra till en tryggare uppväxt för ett barn som behöver hjälp och stöd? Vill du bli en värdefull extraförälder? Att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett sätt att finnas till för andras barn och deras föräldrar.

Kontaktperson

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Som kontktperson träffar du regelbundet barnet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. En kontaktperson fungerar som en kompis och medmänniska till en person som vanligtvis behöver ett utökat kontaktnät. 

Kontaktfamilj

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Som kontaktfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd. Du tar emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen. 

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar.

Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete. Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet. 

Familjehem

Du tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn för vård och fostran. Det är den vanligaste formen för vård av barn och ungdomar som inte kan bo kvar i det egna hemmet. Målet med familjehem är att barn och föräldrar ska återförenas i ett fungerande vardagsliv.

Har du engagemang samt tid och plats för en till? Det behövs familjer för barn i alla åldrar och ibland även för syskon. Placeringar kan vara både längre och kortare tid. Du/ni får nya upplevelser som utmanar och berikar.

Vilka kan bli familjehem/kontaktfamilj och kontaktperon

Vi ställer inga formella krav på utbildning och yrke men vill att du har erfarenhet av barn samt tid och tålamod förstås.

Vi söker er som har ett stort engagemang för andra människor, som kan ge ett barn framtidstro och kärlek. Du ska vara en trygg vuxen som har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta en annan människa i en svår situation. Du har också en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt.

Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn (men du bör ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar) och arbeta heltid, deltid eller studera.

Viktigt är ett gott samarbete med socialtjänst, biologisk familj, släkt, vänner, socialt nätverk, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan etc.

Några viktiga punkter

  • Du är en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt.
  • Du är intresserad av människor och respekterar andra kulturer samt har en förståelse för andras sätt att leva.
  • Du har tid, tålamod och ett engagemang att stötta och hjälpa barn och unga i en svår situation. Du välkomnar barnet i familjen och ger det möjlighet att få en trygg tillvaro med en känsla av tillhörighet.
  • Barnet som placeras kan ha traumatiska upplevelser med sig som det behöver hjälp med att bearbeta. Du kan tänka dig stötta barnet om kontakt med sjukvården eller annan profession behövs.
  • Du kan tänka dig att stötta och hjälpa barnet med skolan, kompisar och att få en meningsfull fritid. Att hjälpa barnet att få en fungerande skolgång, att stötta barnet i det sociala samspelet med andra och att få barnet att känna sig delaktigt och tryggt, är viktiga delar i ditt uppdrag.
  • Du är bra på att samarbeta och är positivt till att ha ett nära samarbete med socialtjänst, biologisk släkt, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan mfl.
  • Du kan ta ledigt från ditt arbete för att vara med på olika möten, t.ex. med socialtjänsten, vården, skolan mfl. som sker på dagtid.
  • Du kan tänka dig att stötta barnet på olika sätt i relationen med sitt biologiska nätverk och andra, för barnet, viktiga personer.
  • Är ni fler i familjen så är det viktigt att alla är överens om att detta är något som ni vill göra, då hela familjen kommer att påverkas.

Vi hjälper dig att hjälpa

Om vi efter vår utredning ser att du har rätt förutsättningar erbjuder vi utbildning och fortlöpande stöd. Vid en placering i familjehem utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Det utgår ersättning för barnets omkostnader och ett arvode som varierar beroende på hur arbetskrävande uppdraget förväntas bli.

Utredning

Innan du kan bli familjehem så måste du och din eventuella partner genomgå en omfattande utredning. Denna består bl.a. av intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Är du intresserad och vill veta mer?

Har du frågor eller vill ha mer information om vad det innebär att vara familjehem? Kontakta Socialtjänsten Ovanåkers kommun 0271-57000 och be att få prata med någon av våra socialsekreterare.

Du kan också hitta bra information på https://mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Vakant
Tfn 0271-570 00 vx
E-post

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad