Kontakt

Stöd till föräldrar och vuxna

Känner du oro för ditt barn/ungdom eller för att ni som föräldrar inte kommer överens? Behöver du stöd i din roll som förälder? Då erbjuder kommunen olika former av föräldrastöd.

Är du osäker på vilken hjälp du eller din familj behöver är du välkommen att kontakta oss för att få rådgivning och vägledning eller för att göra en ansökan om stöd och hjälp.

Här hittar du också bl.a. information om adoption, faderskapsbekräftelse, familjerådgivning, vårdnad och umgänge.

Kontakt

Åsa Brolin
Verksamhetschef
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Maria Petersson

Enhetschef
Individ- och familjeomsorgen
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Barn- och ungdomsenhetens öppenvårdsverksamhet

Tfn: 0271-570 90
E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Besöksadress:
Gyllengården
Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad