Kontakt

Barn och familj

Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker ett ett barn far illa eller om du upplever hot och vål i nära relationer. Du kan även läsa om olika former av stöd till familjer, adoption, faderskapsbekräftelse och borgerlig vigsel.

Barn som far illa

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa. I broschyren "Hjälp till hjälp – när hemmet blir en otrygg platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", finner du viktiga kontaktvägar till olika stödfunktioner för att stötta utsatta barn och unga under den situation som råder.

Hot och våld i nära relationer

Är du utsatt för hot och våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Till oss på socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd. Till oss kan du också vända dig om du befarar att någon i din omgivning far illa.

Familjestöd

Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen. Här hittar du även information om adoption.

Faderskapsbekräftelse

Om du och din partner har fått barn när ni inte var gifta ska en anmälan om faderskap göras. Här finns information om varför ni behöver göra en faderskapsbekräftelse och hur ni går till väga.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-11-23 13.15