Kontakt

Barn och familj

Behöver du råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör familjen, barn, ungdomar eller föräldrar? Vill du göra en anmälan eller ansökan för att du tror att ett barn far illa eller har problem? Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det stöd och hjälp att få. Du kan då vända dig till Barn- och familjeenheten för att få råd, stöd och hjälp.

Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker ett barn far illa eller om du upplever hot och våld i nära relationer. Du kan även läsa om olika former av stöd till familjer, adoption, faderskapsbekräftelse.

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Tillsammans med dig/er försöker vi hitta det stöd som du och din familj behöver.

Barn som far illa

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Hot och våld i nära relationer

Är du utsatt för hot och våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Till oss på socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd. Till oss kan du också vända dig om du befarar att någon i din omgivning far illa.

Familjestöd

Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen. Det kan handla om stöd och hjälp till barn och unga eller stöd till dig som förälder och vuxen.

Här hittar du även bl.a. information om adoption, faderskapsbekräftelse, familjerådgivning, vårdnad och umgänge.

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot/våld.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Åsa Brolin
Verksamhetschef
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Maria Petersson

Enhetschef
Individ- och familjeomsorgen
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad