Kontakt

Familjerätt och stöd vid separation

Familjerätten i Ovanåkers kommun erbjuder stöd, information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller faderskap, föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

+

Ni som har fått barn och inte är gifta måste göra en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse. Barnet har inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern eller den andra föräldern förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt.

Vårdnad och umgänge

+

Om du och din partner inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen kan ni ta hjälp av oss på familjerätten.

Adoption

+

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller nationella, vanligast är internationella. Vid adoption av utländskt barn behövs ett medgivande från socialnämnden. En utredning ligger till grund för beslutet.

Kontakt

Maria Petersson

Enhetschef
Individ- och familjeomsorgen
Tfn 0271-570 00 vx

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.