Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Ovanåkers kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Kontaktinformation - Individ- och familjeomsorg

Barn- och familjehälsa Bollnäs

Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns familjesituationen eller hos barnet självt. Föräldrarna tar själva kontakt med mottagningen. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare. På Barn- och familjehälsan arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Vi arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.

Kontaktinformation - Barn- och familjehälsan Länk till annan webbplats.

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Information - elevhälsan

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Tfn 1177

Mer information: sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats.

Hälsocentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Kontaktinformation - hälsocentraler Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Telefontid måndag-fredag kl. 8-9 och måndag-torsdag kl. 13-14 Tfn 0278-385 55

Kontaktinformation - Ungdomsmottagningen

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Kontaktinfomation - BUP Länk till annan webbplats.

Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Gävle.

Ätstörning.se​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Tfn: 116 111

Bris.se Länk till annan webbplats.

Barnahus Gävleborg

Barnahuset innebär att ett barn som utsatts för brott inte behöver slussas runt mellan olika myndigheter, i stället kommer de olika myndigheterna till barnet.

Barnahus Gävleborg Länk till annan webbplats.

Jag vill veta

Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.
Vi hoppas att barn och unga hittar information så att deras situation kan bli bättre och att de berättar för någon om hur de mår och om vad som har hänt.

Jag vill veta.se Länk till annan webbplats.

Akut hjälp!

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp.

Vid akuta nödsituationer och behov av omedelbar hjälp ring 112!

Senast uppdaterad