Kontakt

Familjestöd

Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen.

Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen. Det kan handla om stöd och hjälp till barn och unga eller stöd till dig som förälder och vuxen.

Här hittar du även bl.a. information om adoption, faderskapsbekräftelse, familjerådgivning, vårdnad och umgänge.

Det kan även vara olika åtgärder som ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan familjen och våra familjebehandlare eller ett stöd som riktar sig till de ungdomar som behöver hjälp i sin sociala situation. Det kan också vara kontaktperson eller kontaktfamilj.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Åsa Brolin
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.brolin@ovanaker.se

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad