Kontakt

Familjestöd

Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen.

Det kan vara olika åtgärder som ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan familjen och våra familjestödjare eller ett stöd som riktar sig till de ungdomar som behöver hjälp i sin sociala situation. Det kan också vara kontaktperson eller stödfamilj.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Läs mer om sekretess och tystnadsplikt.

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Sara Karsbo
E-post sara.karsbo@ovanaker.se
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-02-12 15.59

Tyck till om sidan