Kontakt

Barn som far illa

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Här hittar du information om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Anmäla till socialnämnden att ett barn far illa?

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Om du vet eller misstänker att ett barn far illa ska du som samhällsmedborgare anmäla detta till oss på socialtjänsten.

Myndigheter som arbetar med barn och ungdomar samt myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om att ett barn far illa. Det gäller även personal inom myndigheterna. Anmälningsplikten står i Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

En av dessa innebär att socialtjänsten ska prioritera dessa utredningar och arbeta särskilt skyndsamt. Bestämmelsen återfinns idag i 11 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och brukar kallas fyramånadersregeln:

"Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid."

Tänk på detta när du gör en anmälan

Du kan vara anonym när du gör en anmälan. I sådana fall är det viktigt att du inte lämnar namn och telefonnummer. För barnet/ungdomen är det dock oftast bättre om du uppger namn, adress och telefonnummer så vi kan nå dig. Det är oftast lättare att hjälpa barnet och barnets familj om vi kan uppge vem som gjort en anmälan. Det viktigaste är dock att vi får reda på att barnet behöver hjälp, oavsett om du vill vara anonym eller inte.

Hit vänder du dig om du vill göra en anmälan

Du kan ringa socialsekreterarna genom kommunens växel, 0271-570 00. Växelns öppettider.

Du kan även skicka e-post.

En anmälan via post skickas till:
Ovanåkers kommun
Socialtjänsten
828 80 Edsbyn

Vad händer efter en anmälan?

När vi mottagit en anmälan avgör socialtjänsten hur vi ska gå vidare och agera samt om ärendet ska utredas vidare. Vårdnadshavare informeras alltid vid en anmälan. En utredning startas om det kommer fram att barnet/ungdomen och/eller dess vårdnadshavare är behöver hjälp.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Sara Karsbo
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-04 14.17