Kontakt

Ansökan om stödinsatser

Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Här finns information om våra stödinsatser.

Om du ansöker om stödinsatser för dig och ditt barn görs alltid en utredning. När en utredning görs samlas material in och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och dig. Ofta behöver även andra personer som känner barnet väl höras, t.ex. personal på förskola, skola eller barnavårdscentral. I utredningsarbetet har socialtjänsten barn och ungdomar i fokus.

Vi använder oss av BBIC (Barns Behov I Centrum) — ett system för att utreda, planera och följa upp insatser i den sociala barnavården. Utredningen görs i samråd med dig och när den är klar får du läsa igenom utredningen och komma med synpunkter.

De vanligaste insatserna är stödsamtal, kontaktperson/kontaktfamilj eller insatser i hemmet. Ofta sker insatserna för barnet eller familjen i samarbete med skolan, sjukvården och andra berörda. Ibland krävs det att barnet får flytta till ett familjehem eller ett behandlingshem för att få en trygg miljö.

Behöver du rådgöra med någon, kan du vända dig till en socialsekreterare. Du får naturligtvis vara anonym om du vill. Målsättningen är att barnet som har det svårt ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Vakant
Tfn 0271-570 00 vx
E-post

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad