Kontakt

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. Här finns information om vad det innebär och vem som får adoptera.

Adoption ska komma till för barnets skull, för att barnet ska få föräldrar och ett hem att växa upp i. Barnet kommer oftast från ett annat land och en annan kultur. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, men det är ovanligt.

Vem får adoptera?

För att adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Som underlag för socialnämndens beslut görs en så kallad medgivandeutredning. Innan utredning inleds ska de sökande först ha gått den obligatoriska föräldrautbildningen. Du ska ha fyllt 25 år. För att få adoptera gemensamt måste ni också vara gifta eller ha ingått partnerskap. Sambor får inte adoptera gemensamt. Är du ensamstående kan du också adoptera.

Utredning

En utredning omfattar det mesta som har att göra med familjen, tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, eventuella barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år. Beslutet kan överklagas.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och har kontakt med de aktuella länderna.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Maria Petersson

Enhetschef
Individ- och familjeomsorgen
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Telefontid

kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

Senast uppdaterad