Kontakt

Föräldra-/Faderskapsbekräftelse

Om du och din partner har fått barn när ni inte var gifta ska en anmälan om faderskap göras. Här finns information om varför ni behöver göra en faderskapsbekräftelse och hur ni går till väga.

Socialnämnden har skyldighet att se till att faderskap fastställs för alla barn som föds utom äktenskapet. Det är viktigt för barnet att faderskapet blir fastställd, eftersom barn behöver båda sina föräldrar. Att faderskapet blir formellt fastställt har också betydelse för barnets rättigheter ifråga om bland annat underhåll och arv.

Automatisk vårdnad

Om ni är gifta registreras ni automatiskt som föräldrar och vårdnadshavare hos Skatteverket direkt efter barnets födelse.

Bekräfta att du blivit förälder genom Skatteverkets e-tjänst

Från och med 1 januari 2022 kan en bekräftelse av faderskap göras via Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. För att genomföra bekräftelsen digitalt behöver följande kritierier uppfyllas:

  • Bekräftelsen görs inom 14 dagar från det att barnet är fött.
  • Båda föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födsel.
  • Båda föräldrar har en e-legitimation.

Läs mer om att vara nybliven förälder på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du inte kan bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Är inte faderskapet/föräldraskapet fastställd inom de 14 första dagar eller om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst är det Socialförvaltningens familjerättsenhet som är ansvarig för att fastställa faderskap/föräldraskap. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.

Boka en tid hos familjerättsenheten 

För att göra en bekräftelse hos familjerättsenheten behöver ni boka en tid med Bengt Westling.

08:30 - 09:30 (måndag, onsdag - fredag)

Tfn 0271-57019

Besöksadress Långgatan 24, 828 80 Edsbyn.

Vid en faderskapsbekräftelse kommer ni fylla i ett intyg för att bekräfta faderskapet. I samband med att ni skriver under faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ni måste kunna legitimera er med körkort eller annan ID-handling.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterare

Bengt Westling
Tfn 0271-570 19
Tidsbokning: 08:30 - 09:30 (måndag, onsdag - fredag)

Besöksadress

Långgatan 24
828 80 Edsbyn.

Senast uppdaterad