Kontakt

Vårdnad och umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge av sitt barn kan de få hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med t.ex. separation inte kan komma överens om hur barnets framtida boende eller umgänge ska se ut.

Syftet med samtalen är att göra överenskommelser kring barnet. Det är viktigt att överenskommelser tar hänsyn till barnets behov och önskemål. Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Umgänge

Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det är däremot ingen plikt för barn att umgås med en förälder. Det finns inga lagregler som säger hur och i vilken omfattning umgänge bör förekomma mellan barn och föräldrar. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Avtal och tvist

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn genom avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bl.a. att den kan verkställas (d.v.s genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden, kan någon av dem lämna en stämningsansökan till tingsrätten för att tingsrätten i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Föräldrar som kommer överens efter det att stämningsansökan lämnats till tingsrätten, kan när de önskar återkalla ärendet från tingsrätten. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad