Kontakt

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

Vid informationssamtalet ska föräldrar få relevant information om hur man på bästa sätt kan finna lösningar som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Information kommer även att ges om hur en rättslig process i domstol fungerar. Föräldrar kommer att erbjudas möjligheten till samarbetssamtal om det bedöms som lämpligt, eller olika insatser om det förekommit våld eller hot i er relation. Det finns även möjlighet att med socialtjänsten träffa bindande avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Efter samtalet får ni ett intyg som kan användas vid en eventuell stämning i domstolen.

Ni är redan nu välkomna att kontakta familjerätten för att boka samtal.

Mer information om informationssamtal finns hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ni når familjerätten på telefon 0271-57019,

lättast mellan 8.30 – 9.30 vardagar utom tisdagar.

Senast uppdaterad