Kontakt
Våld i nära relation

Hot och våld i nära relationer

Är du utsatt för hot och våld? Blir du slagen hemma eller känner du dig hotad av din partner? Till oss på socialtjänsten kan du som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation få hjälp och stöd. Till oss kan du också vända dig om du befarar att någon i din omgivning far illa.

Vid akuta nödsituationer och behov av omedelbar hjälp vid olyckor, akut sjukdom, våldsamma eller hotfulla situationer Ring 112!

Call 112 if you need immediate help.

Llame al número 112 si necesita asistencia urgente.

Appelez le 112 si vous avez besoin d’aide en urgence.

Rufen Sie den Notruf 112 an, wenn Sie unverzüglich Hilfe benötigen.

Звоните 112 , если вам нужна экстренная помощь.

Zadzwoń pod numer 112, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.

Helista 112, kui vajad kiiret abi.

Soita 112, jos tarvitset kiireellisesti apua.

Acil yardıma ihtiyacınız varsa 112'yi arayın.

Позовите 112 ако Вам је хитно потребна помоћ.

اگر به کمک فوری نیاز دارید به 112 تلفن کنید

Det finns flera möjligheter för dig att få råd och stöd, både i en akut situation och under en längre period. Vi hjälper till med till exempel kontakterna med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs.

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara kvinnor som blir slagna av män, våld i samkönade relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld. Om du varit utsatt för våld i din nära relation finns möjlighet att få råd, hjälp och stöd. Det ger hopp och möjlighet till en förändring av livssituationen.

Våld i nära relationer inkluderar olika typer av avsiktligt och upprepat våld eller psykiskt övergrepp som kan förekomma mellan närstående. Begreppet närstående innebär att det finns en nära och förtroendefull relation mellan personerna. Det kan exempelvis vara makar, sambor, pojk- och flickvänner, föräldrar, familjehemsföräldrar, mor- farföräldrar, mostrar, farbröder, syskon, barn och barnbarn.

Hit kan du vända dig inom Ovanåkers kommun

Individ- och familjeomsorgen, IFO, under kontorstid (för ex. orosanmälan och stöd)

Socialsekreterare nås via kommunens växel 0271-570 00 eller e-post socialtjansten@ovanaker.se

En orosanmälan eller ansökan om stöd kan göras via telefon eller via kommunens e-tjänster.

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Telefontid
kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

E-tjänsterna är alltid öppna men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). Om din anmälan gäller oro utanför öppettiderna och som inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta Socialjouren Länk till annan webbplats..

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

Socialjour efter kontorstid

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot eller våld.

Kontakt och öppettider för socialjouren

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Akuta anmälningar övrig tid

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda ring 112

Organisationer som stöttar våldsutsatta

Exempel på situationer när du kan få stöd och hjälp kan vara

  • När du är utsatt för hot, våld och misshandel av din partner.
  • När barn upplever och bevittnar våld i familjen.
  • När du är orolig för att ett barn far illa.

Exempel på vad du kan få hjälp med

  • Akut råd- och stödsamtal
  • Hjälp med att kontakta polis och sjukvård
  • Hjälp i den akuta situationen med ekonomiska frågor
  • Hjälp att akut komma till ett tryggt boende
  • Hjälp att se barnets behov

Våldets olika uttryck och skepnader

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från att göra något den vill. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån fint uttänkta (subtila) handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Våldet kan ta sig många olika skepnader som exempelvis:

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Med fysiskt våld avses till exempel nypningar, knuffar, slag och örfilar. Det behöver alltså inte handla om så grovt våld så att det lett till fysiska skador. Även vanvård och försummelse är en form av fysiskt våld som är vanligt bland individer som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen. Exempel på sådant våld är undanhållande av medicin eller att man inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Psykiskt våld är direkta eller indirekta hot och/eller kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om muntliga (verbala) kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Ingen form av kontroll och isolering är okej. Det är olagligt att kontrollera någons e-post, telefon, tvinga eller hota, stänga in eller låsa ute eller att hindra någon från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Att hota med att skada barn, husdjur, ägodelar eller att hota om att begå självmord är andra exempel på psykiskt våld.

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad.

Materiellt/ekonomiskt utsatthet av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar, att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Barn/ungdomar som upplevt familjevåld

Finns det barn i hemmet har de nästan alltid sett, hört eller förstått vad som pågår i familjen. Att se sin förälder bli förnedrad och slagen är bland det svåraste ett barn kan uppleva och det skapar en otrygghet hos barnet. Om det är den andra föräldern som orsakar våldet blir situationen svårare för barnet.

Sedan 2021-06-01 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få en möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Vi erbjuder därför barn och ungdomar som har upplevt våld i sina familjer, enskild krisbearbetning där barnet erbjuds ett eget utrymme för att kunna berätta om det barnet varit med om. I samtalen används en modell för krissamtal. Den heter Trappan och är utarbetad av Rädda Barnen.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Senast uppdaterad