Kontakt

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Vuxenenheten är en del av kommunens socialtjänst och arbetar bl.a. med stöd, rådgivning och hjälp till personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel.

Vi arbetar för att personer med skadligt bruk och beroende ska få den hjälp och den vård de behöver för att bryta, förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Enheten arbetar också med stöd till vuxna som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld/problematik.

Här finns information om hur vi jobbar och vart du ska vända dig om du behöver hjälp.

Ansökan/anmälan

Om du behöver hjälp för skadligt bruk eller beroende eller om du känner någon annan som behöver hjälp, kan du ta kontakt med oss. Man kan lämna en ansökan om vård och behandling Pdf, 177.1 kB. eller lämna en orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om man känner oro för en vuxen person som har problem med exempelvis alkohol, narkotika eller spel.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din omgivning kan du göra en orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till socialtjänsten. En orosanmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du som anmäler vill vara anonym behöver du tänka på att inte uppge ditt namn. När socialtjänsten tar emot en orosanmälan tar vi alltid kontakt med personen som orosanmälan gäller.

Gör en orosanmälan via vår e-tjänst

Via nedanstående länk kan du göra en orosanmälan om du känner oro för en vuxen person som har problem med exempelvis alkohol, narkotika eller spel.

OBS! Ovanstående e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30).

Om din anmälan gäller oro utanför öppettiderna och som inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta Socialjouren Länk till annan webbplats..

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

Gör en orosanmälan via telefon

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du även ringa och rådgöra med en socialsekreterare. Ring kommunens växel och be att få prata med en socialsekreterare. Du kan vara anonym (det viktigt att du inte uppger ditt namn om du vill vara anonym).

Telefontid kl. 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

Gör en orosanmälan till Socialjouren utanför kontorstid

Om din anmälan gäller oro som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30) kan du kontakta socialjouren.

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

Ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du som behöver hjälp kan göra en ansökan om bistånd enligt SoL. En sådan ansökan kan enbart göras av dig. Om du har en förvaltare eller god man kan även denne ansöka för din räkning. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt.

Gör en ansökan om hjälp, stöd eller rådgivning

Du ansöker om hjälp genom att kontakta en socialsekreterare på vuxenenheten via telefon. Du kan också fylla i och skicka in en ansökningsblankett Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster. till vuxenenheten.

Du är alltid välkommen att kontakta en socialsekreterare på vuxenenheten om du har frågor eller önskar mer information om vilken hjälp som finns att få. Socialsekreteraren kan även hjälpa dig med din ansökan.

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 (vx)

Telefontid

kl 10:00-12:00 och kl 13:00-14:30.

Blanketter

Din ansökan om bistånd utreds av en socialsekreterare. Utredningen innebär att du träffar en socialsekreterare som kartlägger din livssituation. Hur lång tid utredningen tar varierar men din ansökan ska alltid hanteras skyndsamt. En ansökan ska alltid leda fram till ett beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Allt bistånd enligt SoL sker på frivillig väg. Uppgifter som du lämnar till oss omfattas av sekretess.

Vart vänder jag mig?

I frågor som rör skadligt bruk och beroende, både vid ansökan om hjälp för sin egen del eller om man vill lämna en orosanmälan, vänd dig till socialtjänsten, tfn 0271-570 00 (vx) så kommer du att få prata med en socialsekreterare.

Om du behöver rådgivning, medicinskt stöd för nedtrappning/abstinensbehandling eller läkarkontakt till följd av missbruksproblematik så kan du kontakta Region Gävleborg på telefonnummer 0270-770 31

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Beroendemottagningens alkohol - och drogbehandlare

Telefon:
0271-570 71
0271-573 52

Besöksadress

Hälsocentralen
Sporthallsvägen 2
828 33 Edsbyn

Öppettider

Efter överenskommelse.

Senast uppdaterad