Kontakt

Resultat, utveckling och kvalitetsredovisning

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Vi arbetar därför kontinuerligt och aktivt för att höja kvaliteten i våra olika verksamheter.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun arbetar regelbundet och systematiskt med att förbättra kvaliteten och med att utveckla våra olika verksamheter. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och klienter, anhöriga, anställda etc. Vi deltar även i nationella kvalitetsredovisningar.

Kvalitetsarbetet regleras och styrs av socialförvaltningens kvalitetsplan. Det är utifrån de kvalitetsmål som klargörs i denna plan som vi årligen analyserar och redovisar förvaltningens arbete när det gäller kvalitet.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor).

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Christian Olars
Tfn 0271-57019
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad