Kontakt

Beroendemottagning – behandling på hemmaplan

Till oss på beroendemottagningen kan du vända dig för att få rådgivning, och behandling när det gäller missbruk och beroende. Det kan exempelvis vara alkohol, narkotika, läkemedel eller hasardspel (spel om pengar). Även du som närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

 • Har du problem med alkohol & droger?
 • Spelar du för mycket?
 • Känner du någon som har problem med alkohol eller andra droger?
 • Har du växt upp med missbruk eller är i den situationen nu?
 • Vill du eller din arbetsplats få information om missbruk & beroendeproblematik?

Välkommen att ta kontakt med kommunens beroendemottagning.

I Ovanåkers kommun bedriver vi öppenvårdsbehandling. Det innebär att du kan delta i behandlingen, men bo kvar hemma. Vid behov sker samverkan med t ex handläggare vid socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

Hur vi kan hjälpa dig

Beroendemottagningen kan hjälpa enskilda och företag genom:

 • Behandling enskilt eller i grupp
 • Återfallsprevention
 • Motiverandesamtal
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • Individuell kognitiv behandling av spelberoende
 • Anhörigstöd
 • Stöd till arbetsgivare vid beroendeproblematik på arbetsplatsen

Du får givetvis vara anonym och stödet kostar inget för dig som bor i Ovanåkers kommun. Vi erbjuder tre fria samtal om du känner att du behöver prata om ditt eget eller någon annans alkohol & drogbruk.

Zouleika Giannis och Maria Edvinsson på beroendemottagningen

Zouleika och Maria på beroendemottagningen

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Beroendemottagningens alkohol - och drogbehandlare

Telefon:
0271-570 71
0271-573 52

Besöksadress

Hälsocentralen
Sporthallsvägen 2
828 33 Edsbyn

Öppettider

Efter överenskommelse.

Senast uppdaterad