Kontakt

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan åka med övriga allmänna kommunikationer på egen hand. Personer med funktionsnedsättning av längre varaktighet har rätt till färdtjänst.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänst ska även vara ett tillägg till den allmänna trafikförsörjningen.

Färdtjänstresa är

  • en del av kollektivtrafiken
  • en resa mellan två adresser
  • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
  • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
  • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
  • en resa med särskilt anvisat fordon
  • en resa där resenären betalar egenavgift
  • en resa där samåkning tillämpas

Egenavgifter

Följande egenavgifter gäller 180701-190630

Se zonkarta på X-trafiks webbplatslänk till annan webbplats

Zon

Vuxen*

Barn och ungdom (under 20 år)**

1

50 kr

25 kr

2

60 kr

30 kr

3

75 kr

40 kr

4

90 kr

45 kr

5

115 kr

60 kr

6

130 kr

65 kr

7

145 kr

75 kr

8

160 kr

80 kr

9

175 kr

90 kr

10

215 kr

110 kr

* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Nya egenavgifter fr.o.m. juli 2019

Följande egenavgifter gäller från och med 190701

Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom (under 20 år)**

1

50 kr

25 kr

2

60 kr

30 kr

3

75 kr

40 kr

4

95 kr

50 kr

5

115 kr

60 kr

6

135 kr

70 kr

7

150 kr

75 kr

8

165 kr

85 kr

9

180 kr

90 kr

10

220 kr

110 kr

* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Vill du ansöka om färdtjänst?

Blankett för färdtjänstansökanPDF
Blankett för riksfärdtjänstansökanPDF

Tillämpningsanvisningar för färdtjänstPDF
Riksfärdtjänstresa utanför länetPDF

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post fardtjanst@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-02-17 10.14