Kontakt

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan åka med övriga allmänna kommunikationer på egen hand. Personer med funktionsnedsättning av längre varaktighet har rätt till färdtjänst.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänst ska även vara ett tillägg till den allmänna trafikförsörjningen.

Färdtjänstresa är

  • en del av kollektivtrafiken
  • en resa mellan två adresser
  • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
  • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
  • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
  • en resa med särskilt anvisat fordon
  • en resa där resenären betalar egenavgift
  • en resa där samåkning tillämpas

Egenavgifter

Nya egenavgifter fr.o.m. juli 2020

Följande egenavgifter gäller från och med 200701

Se zonkarta på X-trafiks webbplatslänk till annan webbplats

Egenavgifter

Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom (under 20 år)**

1

50 kr

25 kr

2

60 kr

30 kr

3

80 kr

40 kr

4

95 kr

50 kr

5

120 kr

60 kr

6

135 kr

70 kr

7

150 kr

75 kr

8

170 kr

85 kr

9

185 kr

95 kr

10

225 kr

115 kr

* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Vill du ansöka om färdtjänst?

Blankett för färdtjänstansökanPDF
Blankett för riksfärdtjänstansökanPDF

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst
Riksfärdtjänstresa utanför länet

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post fardtjanst@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-23 14.54