Kontakt

Färdtjänst - en del av kollektivtrafiken

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för dig som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och att resa med de allmänna kommunikationerna.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Resan går mellan två adresser och man samåker med andra resenärer. Färdtjänst får användas till så kallade fritidsresor, t ex för att hälsa på någon, åka och handla eller gå på bio.

En färdtjänstresa kan inte jämföras med en taxiresa. Med färdtjänst kan du resa mellan två adresser med personbil eller specialfordon (rullstolsbuss) och betalar en egenavgift.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv.

Bedömning av rätten till färdtjänst är unikt från fall till fall. Intyg via sjukvården är i de flesta fall grunden för beslutet. Funktionsindret ska ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Enbart hög ålder eller avsaknad av allmänna komminikationer ger inte rätt till färdtjänst. Det ska alltid finnas ett samband mellan ditt funktionshinder och svårigheter för dig att på egen hand förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresa är

 • en del av kollektivtrafiken
 • en resa mellan två adresser
 • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
 • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
 • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
 • en resa med särskilt anvisat fordon
 • en resa där resenären betalar egenavgift
 • en resa där samåkning tillämpas

Serviceresor

Inom Serviceresor finns X-trafiks Beställningscentral för anropsstyrd trafik. Där bokar du bland annat resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, omvårdnads-, skol- respektive särskoleresor och närtrafik. Verksamheten är öppen alla dagar, se respektive meny för mer information och kontaktuppgifter.

 • Färdtjänst & Riksfärdtjänst
 • Sjukresor
 • Fasta resor
 • Boka resa via e-post och SMS
 • Synpunkter på Serviceresor

xtrafik.se/serviceresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Egenavgifter färdtjänst

FÄRDTJÄNSTTAXA I GÄVLEBORGS LÄN, gällande fr o m 2023-07-01

Egenavgifter

Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom (under 20 år)**

1

65 kr

35 kr

2

80 kr

40 kr

3

100 kr

50 kr

4

120 kr

60 kr

5

150 kr

75 kr

6

170 kr

85 kr

7

195 kr

100 kr

8

215 kr

110 kr

9

235 kr

120 kr

10

290 kr

145 kr

* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Läs mer om färdtjänst priser zonkartor mm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om färdtjänst?

Ansökan ligger vid sidan höger kolumn och E-tjänst för färdtjänst

Nedan blankett för styrkande av rätten till färdtjänst av legitimerad sjukvårdspersonal.Nyheter

 • Snöväg

  Färdtjänst och riksfärdtjänst jul och nyår 2023

  Du som vill besöka nära och kära under jul- och nyårshelgen och är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver planera din resa. Publicerad:
 • Färdtjänst sommar 2023

  Du som vill besöka nära och kära under sommaren och är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver planera din resa, samt se över ditt tillstånd. Senast 15 juni ska din ansökan om förlängning e... Publicerad:
 • Vinterväg

  Färdtjänst och riksfärdtjänst jul och nyår 2022

  Du som vill besöka nära och kära under jul- och nyårshelgen och är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver planera din resa. Publicerad:

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post fardtjanst@ovanaker.se

Senast uppdaterad