Kontakt

Färdtjänst

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken för dig som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och att resa med de allmänna kommunikationerna.

En färdtjänstresa kan inte jämföras med en taxiresa. Med färdtjänst kan du resa mellan två adresser med personbil eller specialfordon (rullstolsbuss) och betalar en egenavgift.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänst får användas för att till exempel hälsa på någon, gå på bio eller för fritidsresor.

Funktionsindret ska ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Enbart hög ålder eller avsaknad av allmänna komminikationer ger inte rätt till färdtjänst.

Det ska alltid finnas ett samband mellan ditt funktionshinder och svårigheter för dig att på egen hand förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresa är

  • en del av kollektivtrafiken
  • en resa mellan två adresser
  • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
  • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
  • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
  • en resa med särskilt anvisat fordon
  • en resa där resenären betalar egenavgift
  • en resa där samåkning tillämpas

Läs mer om färdtjänst priser zonkartor mm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenavgifter färdtjänst

gäller från 1 juli 2022

Egenavgifter

Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom (under 20 år)**

1

55 kr

30 kr

2

70 kr

35 kr

3

90 kr

45 kr

4

105 kr

55 kr

5

130 kr

65 kr

6

150 kr

75 kr

7

170 kr

85 kr

8

190 kr

95 kr

9

205 kr

105 kr

10

250 kr

125 kr

* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.

Ansöka om färdtjänst?

Ansökan ligger vid sidan höger kolumn och E-tjänst för färdtjänst

Nedan blankett för styrkande av rätten till färdtjänst av legitimerad sjukvårdspersonal.Nyheter

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post fardtjanst@ovanaker.se

Senast uppdaterad