Kontakt

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som gör att de inte kan åka med övriga allmänna kommunikationer på egen hand. Personer med funktionsnedsättning av längre varaktighet har rätt till färdtjänst.

Målet med färdtjänsten är att det ska stärka den funktionsnedsattes möjligheter att förflytta sig och föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänst ska även vara ett tillägg till den allmänna trafikförsörjningen.

Färdtjänstresa är

  • en del av kollektivtrafiken
  • en resa mellan två adresser
  • en särskild transport riktad till personer med funktionsnedsättning
  • en resa för personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
  • en resa för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer
  • en resa med särskilt anvisat fordon
  • en resa där resenären betalar egenavgift
  • en resa där samåkning tillämpas

Egenavgifter

Följande egenavgifter gäller från och med 2017-07-01

Zoner

Vuxen

Barn och ungdom (under 20 år)

1

50:-

25:-

2

60:-

30:-

3

75:-

40:-

4

90:-

45:-

5

115:-

60:-

Extra chaufförsservice

15:-

15:-

Vill du ansöka om färdstjänst?

Blankett för färdtjänstansökanPDF
Blankett för riksfärdtjänstansökanPDF

Kostnad för extra chaufförsservice: 15:-/enkelresa

Tillämpningsanvisningar för färdtjänstPDF
Riksfärdtjänstresa till annan kommunPDF

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Björn Nordlund
Tfn 0271-574 42
E-post bjorn.nordlund@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-04-03 16.18

Tyck till om sidan