Vad är färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa?

Neuro Gävleborgs länsförbund bjöd in vår folkhälsosamordnare- och handläggare för färdtjänst. En föreläsning om färdtjänst-, riksfärdtjänst- och sjukresor.

Om Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Neuro Gävleborgs länsförbund arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras närstående.

Andra viktiga delar i deras arbete är bland annat att samordna lokalföreningar i verksamheter och frågor som berör alla medlemmar i hela länet.

Hitta din förening

Länsförbund, intresseförening eller lokal förening. Var du än bor - finns vi nära dig.

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Mer information om Neuro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information om färdtjänst- riksfärdtjänst, anhörigstöd och sjukresor

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst

Anhörigstöd Öppnas i nytt fönster.

Sjukresor inom Gävleborgs Län Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad