Normalläge från 1 oktober för sjukresa och färdtjänst

De tillfälliga riktlinjer som infördes med anledning av coronapandemin, som innebar ensamåkning för sjukresa och färdtjänst, slutar gälla 30 september 2021.

Vilka regler gäller från 1 oktober 2021 och framåt?

  • Resor samplaneras och görs med andra resenärer, maximalt tre per fordon (om det inte finns tillstånd för ensamresa).
  • Du beställer din färdtjänstresa som vanligt.
  • Vid förkylningssymptom är vi tacksamma om du stannar hemma.

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst

 

Senast uppdaterad