Kontakt

Boendestöd

Boendestöd är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivilligt. Boendestödjarens uppgift är att tillsammans med dig som individ hitta vägar till förändring. Att genom stöd och hjälp finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen.

Boendestödjarna stöttar dig i vardagen

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för dig som individ att hantera din vardag.

Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta aktiviteter
utanför hemmet. Det kan exempelvis handla om att göra ärenden, öppna post och ta en promenad. Boendestödjaren kan även fungera som stöd i kontakt med myndig-
heter och sjukvård. Boendestödjaren gör alltid dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att hitta strategier för att klara dessa aktiviteter mer självständigt i framtiden. Av boendestödjaren får du stöttning med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara på egen hand.

En viktig förutsättning för arbetet är att du som individ är delaktig och själv önskar en förändring.

Övre åldersgräns är generellt 65 år

Behov av eventuellt fortsatt stöd efter 65 år avgörs av myndighetsutövningen utifrån den enskildes individuella behov. Förutsättning är att boendestödet är pågående, då han eller hon fyller 65 år.

Personer över 65 år kan inte erhålla boendestöd som en för honom eller henne helt ny insats.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om omsorg och hjälp i Ovanåkers kommun genom att ta kontakt med kommunens socialsekreterare Tfn: 0271-570 00 (vx). De utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad