Kontakt

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska så långt möjligt likna ett arbete. Den som har beslut om Daglig verksamhet ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Målet ska så långt som möjligt vara att närma sig eller komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

I Ovanåkers kommun finns det fyra permanenta verksamheter inom daglig verksamhet och en utflyttad verksamhet mot företag. Dessa är anpassade efter brukarnas olika behov och önskemål. Vissa har även sin dagliga verksamhet hos privata aktörer inom kommunen eller kombinerat på olika ställen.

Daglig verksamhet – industri

EIA/Bacho och Berung

EIA/Bacho och Berung är två dagliga verksamheter som är inriktade mot industri i Edsbyn och håller till i lokaler vid EIA/Bacho (Hembygdsgatan 15) samt före detta Berung (Hantverkargatan 23).

Här utför man legoarbete till flera företag i kommunen, t.ex. Svenska Fönster, Metallprodukter, Persiennfabriken, G-man Tools med flera.

Det förekommer även aktiviteter utifrån brukarnas enskilda behov av rörelseträning med mera.

Förutom sysselsättning i hyrda lokaler så försöker vi även erbjuda möjlighet till personlig placering i företag eller föreningar under deltid eller heltid.

Gyllebo daglig verksamhet

På Gyllebo daglig verksamhet har vi en individanpassad verksamhet där vi bygger mycket av vårt innehåll på att brukarna får använda sina sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Vi ramar in dagen med en morgonsamling och en slutsamling.

Vi har olika sinnesrum som brukaren kan använda tillsammans med personal.

Vi handlar och lagar mat gemensamt en dag i veckan, bakar en dag i veckan. Exempel på övrig verksamhet är biblioteksbesök, pyssel, sång och rytmik.

Hos oss vill vi ha en lugn och avslappnande atmosfär, då flera av brukarna på grund av sina funktionsnedsättningar lätt kan bli oroliga av för många intryck.

Dagcenter Alfta

På Dagcenter Alfta har vi en individanpassad verksamhet där varje brukare har ett eget schema för dagen som är anpassat efter dennes behov. Det finns personal tillgänglig som kan bistå brukarna i aktiviteterna och i att följa schemat.

Exempel på aktiviteter under en dag som kan ske enskilt eller i grupp: packjobb till industrin, målning, läs och skrivaktiviteter, dagliga promenader, bokläsning, musik och gymnastik.

Företagsgruppen

I företagsgruppen är brukaren helt ute på en extern verksamhet, en så kallad utflyttad verksamhet.

Placeringen kan vara på ett företag eller en förening, allt efter brukarens önskemål och intresse. Den dagliga verksamhetssamordnaren har kontakten med brukaren och företaget och kan under vissa perioder vara handledare till brukaren, till exempel vid uppstart på nytt ställe. Tanken är att brukaren efter en tid ska kunna arbeta självständigt med en handledare på arbetsplatsen för att träna sig i att kunna få ett arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

I denna verksamhet är det viktigt att brukaren känner trygghet och har en bra kommunikation med handledaren och samordnaren inom daglig verksamhet.

Gemensamt för de dagliga verksamheterna

Arbetstider

Verksamheten är öppen alla vardagar från 08.00-16.00, tiderna anpassas till viss del efter brukarens behov. Semesterstängt under fyra veckor i juli/augusti.

Lunch

Ingen lunch serveras i verksamheten. Brukaren har egen matlåda med sig. Mikrovågsugn finns i verksamheterna.

Verksamhetsresor

Om brukaren inte kan ta sig till och från sin placering på dagliga verksamhet är det möjligt att ansöka om att få verksamhetsresa beviljad. Ansökan om verksamhetsresa görs hos kommunens färdtjänsthandläggare. De som har möjlighet ska i första hand använda sig av kollektivtrafiken för sina resor och kan då själv beställa ett busskort via X-trafik till reducerat pris med hjälp av intyg från Försäkringskassan.

Habiliteringsersättning​

Enligt socialnämndens beslut ska närvaroersättning betalas ut med 64 kronor per dag vid minst sex timmars närvaro, samt med 32 kronor vid minst tre timmars närvaro.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring finns för de som deltar i våra dagliga verksamheter​.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Information om överklagan.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård.

Information om patientnämnden Öppnas i nytt fönster..

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Daglig verksamhet-industri

EIA/Bacho -Hembygdsgatan 15,Edsbyn
Tfn 0271-572 87

Berung-Hantverkargatan 23, Edsbyn
Tfn 070-630 92 13

Daglig verksamhet Alfta

Långatan 51
822 30 Alfta
Tfn 0271-576 14

Gyllebo daglig verksamhet Edsbyn

Unnesv. 6A
828 31 Edsbyn
Tfn 0271-571 77

Enhetschef

Camilla Roos
Tfn 0271- 573 05
E-post camilla.roos@ovanaker.se

Arbetssamordnare daglig verksamhet

Terese Eriksson
Tfn 0271-573 36
E-post terese.eriksson@ovanaker.se

Senast uppdaterad