Kontakt

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska så långt möjligt likna ett arbete. Den som har beslut om daglig verksamhet ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Målet ska vara att så långt möjligt närma sig eller komma ut på öppna arbetsmarknaden.

I Ovanåkers kommun finns det fyra permanenta verksamheter inom daglig verksamhet och en utflyttad verksamhet mot företag. Dessa är anpassade efter olika behov och önskemål. Vissa har även sin dagliga verksamhet på privata aktörer inom kommunen eller kombinerat på olika ställen.

Daglig verksamhet – industri. EIA/Bacho och Berung

EIA/Bacho och Berung är två dagliga verksamheter som är inriktade mot industri i Edsbyn och håller till i lokaler vid EIA/Bacho (Hembygdsgatan 15) samt före detta Berung (Hantverkargatan 23).

Här utför man legoarbete till flera företag i kommunen, t.ex. Svenska Fönster, Metallprodukter, Persiennfabriken, G-man Tools med flera.

Även aktiviteter utifrån personernas enskilda behov av rörelseträning med mera finns.

Förutom sysselsättning i hyrda lokaler så försöker vi även erbjuda möjlighet till personlig placering i företag eller föreningar under deltid eller heltid.

Gyllebo daglig verksamhet Edsbyn

På Gyllebo daglig verksamhet med lokaler på Gyllengården i Edsbyn har vi en individanpassad verksamhet. Varje brukare har en egen personal som hjälp och stöd.

Vi bygger mycket av vår verksamhet med att brukarna får använda sina sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Vi har olika sinnesrum som brukaren tillsammans med sin personal kan använda.

Vi handlar och lagar mat gemensamt en dag i veckan, bakar en dag i veckan. Exempel på övrig verksamhet är biblioteksbesök, pyssel, sång och rytmik.

Hos oss vill vi ha en lugn och avslappnande atmosfär, då brukarna på grund av sina funktionsnedsättningar lätt blir oroliga av för många intryck.

Vi ramar in dagen med en morgonsamling och en slutsamling.

Dagcenter Alfta

På Dagcenter Alfta har vi en individanpassad verksamhet.

Varje individ har ett eget schema för dagen, anpassat efter deras behov. Det finns personal under dagen som bistår brukarna i aktiviteterna och att följa schemat.

Exempel på aktiviteter under en dag, enskilda och i grupp: packjobb till industrin, målning, läs och skrivaktiviteter, dagliga promenader, bokläsning, musik och gymnastik.

Företagsgruppen

I företagsgruppen är brukaren helt ute på en extern verksamhet, en så kallad utflyttad verksamhet.

Det kan vara på ett företag eller en förening, allt efter brukaren önskemål och intresse. Den dagliga verksamhetssamordnaren har kontakten med brukaren och företaget och kan under vissa perioder vara handledare till brukaren, till exempel vid uppstart på nytt ställe. Tanken är att brukaren efter en tid kunna arbeta självständigt med en handledare på arbetsplatsen för att träna sig att kunna få ett arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

I denna verksamhet är det viktigt att brukaren känner trygghet och har en bra kommunikation med handledare och samordnaren inom daglig verksamhet.

I dagsläget har vi samarbete med Erikshjälpen, Edsbyverken.

Gemensamt för de dagliga verksamheterna

Arbetstider

Verksamheten är öppen alla vardagar från 08.00-16.00, tiderna anpassas till viss del efter brukarens behov. Semesterstängt under fyra veckor i juli/augusti.

Lunch

Ingen lunch serveras i verksamheten. Brukaren har egen matlåda med sig. Mikrovågsugn finns i verksamheterna.

Verksamhetsresor

Du kan ha rätt till verksamhetsresor. Syftet med verksamhetsresorna är att du ska kunna ta dig till och från arbetet. En individuell bedömning görs vid varje beslut om verksamhetsresa.

Verksamhetsresor beställs av enhetschef för daglig verksamhet. Vissa kan behöva ta taxi medan andra klarar av att åka buss och kan då få hjälp att beställa busskort.

För verksamhetsresorna får du betala en egenavgift per månad.

Habiliteringsersättning​

Ersättningen betalas ut enligt socialnämndens beslut och det baseras på hel eller halvdags närvaro.

Olycksfallsförsäkring

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Information om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Information om överklagan.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård.

Information om patientnämnden Öppnas i nytt fönster..

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Daglig verksamhet-industri

EIA/Bacho -Hembygdsgatan 15,Edsbyn
Tfn 0271-572 87

Berung-Hantverkargatan 23, Edsbyn
Tfn 070-630 92 13

Daglig verksamhet Alfta

Långatan 51
822 30 Alfta
Tfn 0271-576 14

Gyllebo daglig verksamhet Edsbyn

Unnesv. 6A
828 31 Edsbyn
Tfn 0271-571 77

Enhetschef

Camilla Roos
Tfn 0271- 573 05
E-post camilla.roos@ovanaker.se

Arbetssamordnare daglig verksamhet

Terese Eriksson
Tfn 0271-573 36
E-post terese.eriksson@ovanaker.se

Senast uppdaterad