Kontakt

Funktionsnedsättning

Har du någon form av funktionsnedsättning, som gör att du inte klarar ditt dagliga liv utan att få stöd av andra? Det kan vara psykisk ohälsa, kognitiv funktionsnedsättning eller en nedsättning i din rörelseförmåga som gör att du inte kan ha ett fungerande liv. Då har du möjlighet att ansöka om olika former av stödinsatser.

Vi har handläggare som hjälper dig som har någon form av funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och hjälp som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv vad gäller bostad, arbete/sysselsättning eller för att få en meningsfull fritid.

Ansök om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om hur du gör en ansökan.

Kontakt

Verksamhetschef

Omsorgsenheten och biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 08:30–09:30.
Onsdag kl.15:00-16:00.

E-post: bistandsenheten@ovanaker.se

Senast uppdaterad