Kontakt

Funktionsnedsättning

Har du någon form av funktionsnedsättning, som gör att du inte klarar ditt dagliga liv? Det kan vara psykisk ohälsa eller en nedsättning i din rörelseförmåga som gör att du inte kan ha ett fungerande liv. Då har du möjlighet att ansöka om olika former av stödinsatser.

Vi har handläggare som hjälper dig som har någon form av funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och hjälp som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Tillgänglighet för dig med någon form av funktionsnedsättning

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka. Därför har socialförvaltningen i Ovanåkers kommun har tagit fram en tillgänglighetsguide som visar hur olika byggnader, där vi har vår verksamhet, t.ex. våra boenden och kontor, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Guiden är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.

Stödinsatser

Kontakt

Verksamhetschef

Omsorgsenheten och biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Biståndshandläggarna

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30.
Tisdag och torsdag kl.15:00-16:00.

Senast uppdaterad