Kontakt

Bostad med särskild service för vuxna

Du som ansöker om bostad med särskild service kan välja att ansöka om två olika boendeformer, gruppbostad eller servicebostad. Rätten till bostad utreds, bedöms och beslutas utifrån dina behov. (biståndsbedömning Länk till annan webbplats.). Förutom personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet ingår också kultur och fritid som en viktig del i boendet. Dina behov och intressen styr det stöd du får av personalen. Alla som bor i grupp- eller servicebostad har en utsedd kontaktperson i personalgruppen som har lite extra ansvar. Du och din kontaktperson upprättar tillsammans en genomförandeplan där ni får komma överens om hur du vill att ditt stöd ska utformas.

Här kan du läsa mer om våra gruppbostäder och servicebostäder:

Gruppbostad

Du som bedöms ha ett stort behov av stöd och hjälp i ditt liv under hela dygnet kan behöva bo i en gruppbostad. I denna boendeform finns personal tillgänglig i din och de andra boendes närhet dygnet runt utifrån era behov. En gruppbostad består av flera lägenheter med egna kokmöjligheter och egna badrum. Det finns även gemensamma utrymmen som är till för er som bor på gruppbostaden samt personalutrymmen med kontor. Stöd ges till de boende utifrån varje individs behov och kan variera i omfattning.

I Ovanåkers kommun finns idag fem gruppbostäder, fyra i Edsbyn och en i Alfta.

Gruppbostad 12:an

Gruppbostaden är belägen på området Hingsten i centrala Edsbyn och består av fem fullutrustade och handikappanpassade lägenheter. Alla lägenheter har en uteplats.

Gruppbostad Violen

Gruppbostaden är belägen på området Hingsten i centrala Edsbyn och består av fem fullutrustade och handikappanpassade lägenheter. Alla lägenheter har en balkong.

Gruppbostad Gullvivan

Gruppbostaden är belägen på Backaområdet i centrala Edsbyn och består av sex rum med trinettkök. Det finns en gemensam takad altan på baksidan.

Gruppbostad Junibacken

Gruppbostaden är belägen på Backaområdet i centrala Edsbyn och består av 4 lägenheter med stora rymliga kök och öppen planlösning.

Alfta Gruppbostad

Gruppbostaden är centralt belägen i Alfta och består av fem fullutrustade enrumslägenheter, varav två är fullt handikappanpassade. En gemensam uteplats finns.

Servicebostad

Du som har behov av kontinuerligt stöd i din vardag men som klarar av att bo mer självständigt kan behöva bo i en servicebostad. Målsättningen är att du som bor i en sådan boendeform så långt möjligt ska ha ett liv som andra men att du ska få stöd och hjälp utifrån dina behov.

En servicebostad kan vara en egen lägenhet i ett bostadsområde dit personal kommer för att ge stöd och hjälp. Det kan även vara ett så kallat trapphusboende. Då bor flera personer som har behov av stöd och hjälp i en egen lägenhet i en trappuppgång. När man bor i en servicebostad planeras den boendes individuella stöd tillsammans med personal så att det klart och tydligt framgår vad den boende behöver ha hjälp med och när den hjälpen skall ges. Tillhörande servicebostaden finns en personallägenhet med gemensamhetsutrymme dit de boende kan vända sig för att få kontakt med personal utöver det planerade stödet.

I Ovanåkers kommun finns idag servicebostäder i Edsbyn på Sankt Olofs-området och på Hingsten samt vid Östra Kyrkogatan i Alfta.

Personal finns tillgänglig dygnet runt i mån av behov. Servicebostaden kan vara obemannad under en del av dagen om samtliga boende är på arbete/sysselsättning. Stöd ges till de boende utifrån den enskildes behov och kan variera i omfattning.

Servicebostad Femton

Servicebostad Femton ligger i centrala Edsbyn i anslutning till bostadsområdet Hingsten. Femtons personallägenhet finns på området Hingsten medan tillhörande lägenheter är belägna i närliggande områden.

Servicebostad 54:an

Servicebostaden finns i anslutning till 54:ans gruppbostad på St Olofs-området i centrala Edsbyn där personal- och gemensamhetsutrymme delas. De flesta lägenheterna är belägna i närområdet.

Servicebostad Klippan

Servicebostaden ligger på Östra Kyrkogatan i centrala Alfta. Klippan består av både ett så kallat trapphusboende och separata lägenheter i närliggande hus.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Omsorgsenheten samt biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.olsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad