Kontakt

Taxor och avgifter inom Omsorgsenheten

Här finns information om kostnaden för mat för LSS-boende och vad som ingår.

Mat LSS-boende vuxna

I avgiften ingår inköp av råvaror för frukost, lunch, mellanmål och middag som ordnas av personal tillsammans med brukare. Vissa måltider kan köpas in från kommunens kostenhet.

Pris 1 938 kr/månad

Mat LSS korttidsvistelse

Heldag 90 kr

Halvdag 65 kr

Övriga erbjudanden

Brukare som bor i LSS-boende erbjuds att hyra hygienpaket, hygienmadrass samt att använda kommunens hälso- och sjukvårdspersonal till samma avgift som för de som bor i kommunens särskilda boenden för äldre.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Tfn 0271-570 00 vx

Assistent

Monica Larsson
0271-571 25

Senast uppdaterad 2018-06-08 08.50

Tyck till om sidan