Kontakt

Överklagan

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Här kan du läsa om hur du gör en överklagan.

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du rätt att överklaga beslutet.

En överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Du har rätt att få hjälp från socialkontoret om du inte kan skriva din överklagan själv. Den handläggare (personen som har hand om ditt ärende) du haft kontakt med kan hjälpa dig att överklaga beslutet.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Överklagan lämnas till din handläggare som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Regeringsrätten. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Har du frågor om hur det går till att överklaga ett beslut och hur lång tid man har på sig kan du läsa mer här eller kontakta den handläggare som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga.

Det kostar inget att överklaga.

Kontakt

Socialchef

Sara Karsbo
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Åsa Brolin
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.brolin@ovanaker.se

Verksamhetschef

Omsorgsenheten och biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten samt hälso- och sjukvårdsenheten
Ingrid Andersson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post ingrid.andersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad